Verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen: waarom kiezen als het samen kan?

Op wie moet ik straks stemmen tijdens de verkiezingen voor de provincie en het waterschap? Voor mijn boek had ik het voorrecht om mij te mogen verdiepen in deze bestuurslagen. En wat blijkt? Dat leidt tot een stemadvies.

Verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen: waarom kiezen als het samen kan?
Menno Spaan
Menno Spaan |
Blog
|

Tags

|

Wist je dat het mogelijk is om uit de restmaterialen van afvalwater cellulose te maken voor isolatiemateriaal? Maar dat je er ook een afbreekbaar plastic van kunt maken, dat je kunt weggooien en dat dan gewoon verteert? En dat afvalwater een grondstof bevat voor het uitharden van beton en dat die grondstof nu meestal vanuit China wordt ingevoerd? En dat CO2 gewonnen kan worden voor de bubbels in frisdrank, maar ook fosfaat als steeds schaarser wordende grondstof die onder meer gebruikt wordt voor kunststof? En dat waterschappen hun energie duurzaam opwekken? De waterschappen leveren met nieuwe technologie niet alleen een veilige omgeving door bescherming tegen het water, maar ook een bijdrage aan de duurzaamheid en een economische impuls voor bedrijven die de nieuwe toepassingen bedenken en in praktijk tot stand kunnen brengen, waarna zij de mogelijkheid hebben om internationaal koploper te worden.

Dezelfde ontwikkelingen gelden voor de provincies. In de provincie Zuid-Holland bijvoorbeeld, waar men een provinciale weg heeft aangelegd die energie opwekt door slimme toepassingen en daarmee C02 negatief is: dus dat de aanleg en het beheer van die weg minder energie kost dan het gebruik ervan oplevert door warmteopslag die gebruikt wordt voor de omliggende bedrijven, maar ook door de rolweerstand van het asfalt te verlagen waardoor auto’s minder energie gebruiken, samen met een heleboel andere innovaties. De provincie vroeg civiele aannemers om hiervoor samen te werken met start-ups.

Dus leg de kieswijzer even naast je neer, verdiep je eens in deze wereld, snuffel rond op de websites. Het is fun. Kijk wat de bestuurders hebben gedaan de afgelopen periode en welke ideeën de verkiesbare kandidaten hebben voor de toekomst. En laat dan je politieke kleur even varen en selecteer over de partijgrenzen heen met innovatie als criterium.

Door degenen die zich hardmaken voor innovatie een stem te geven, kies je zowel voor veiligheid, duurzaamheid, bereikbaarheid, saamhorigheid en economische ontwikkeling. Voor alles dus. Want dat is het mooie van innovaties: die leveren op alle gebieden op.

Op onze website lees je meer over innovatie.

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.