Adviesbureau publieke sector

Wat maakt een adviesbureau in de publieke sector anders dan andere bureaus? Dat is een belangrijke vraag die je je moet stellen als je een adviesbureau zoekt voor de publieke sector. En deze vraag is lastig te beantwoorden. Ik beschrijf de drie belangrijkste punten.

Adviesbureau publieke sector
Menno Spaan
Menno Spaan |
Blog
|

Adviesbureau publieke sector

Ten eerste gaat het om de eigenheid van de overheid. Binnen de overheid gaat het niet alleen om effectiviteit en efficiency, maar ook om rechtmatigheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. Dat zorgt voor spannende paradoxen. Adviesbureaus in de publieke sector kunnen hier goed mee overweg. De adviseurs begrijpen dat gegevens soms niet kunnen worden gedeeld omwille van privacy, dat een precedent geschept wordt als je een maatregel neemt en dat regels en procedures gevolgd moeten worden omdat dit willekeur voorkomt. Maar ook dat afwegingen altijd gelegitimeerd moeten kunnen worden. In het openbaar bestuur werk je in een glazen huis. Achteraf moet duidelijk zijn hoe beslissingen tot stand kwamen.

"Adviseurs in een adviesbureau dat zich richt op de publieke sector snappen de dynamiek die samenhangt met het openbaar bestuur en kunnen hier gericht over adviseren"

Maar de eigenheid van de overheid gaat verder. Dit is mijn tweede punt. Die eigenheid wordt gevangen in de mensen die er werken. De publieke zaak is voor medewerkers een reden om ’s nachts je bed uit te komen, om piketdiensten te draaien, om een nacht door te werken vanwege een incident. Adviesbureaus in de publieke sector begrijpen deze gedrevenheid, deze loyaliteit, het gevoel van urgentie en de ongeschreven regels die daarbij horen en sluiten daar ongezien op aan. Een hart voor de publieke zaak van de betreffende adviseurs hoort daarbij. Het gedeelde gevoel dat overstijgend is aan de opdrachtgever – opdrachtnemer relatie: extra stappen maken, ook al kan daar niet voor betaald worden, omdat de publieke zaak het vraagt.

Tot slot mijn derde punt. In de publieke sector speelt de dynamiek van de politiek een belangrijke rol. Adviesbureaus in de publieke sector snappen hoe de politiek werkt, dat een voorstel soms onhandig is omdat het politiek gevoelig ligt, dat je dan even moet wachten, of dat je soms juist moet versnellen. Zij kunnen de politiek ambtelijke leiding hierin adviseren omdat zij weten hoe deze dynamiek werkt, omdat zij verstand hebben van politiek bestuurlijke verhoudingen en omdat zij weten hoe het is om een krachtenveld te functioneren. Interessant daarbij is dat de politieke leiding ambitieus kan zijn waardoor het van belang is om checks en balances aan te brengen voor het beoogde beleid. Maar soms is het juist zo dat risico's worden vermeden vanwege politieke verhoudingen. Het vraagt belangrijke vaardigheden om hierover het gesprek aan te gaan.

De eigenheid van publieke organisaties speelt een belangrijke rol in innovatie. Veel mensen weten dat niet, maar het algoritme dat Google gebruikt, GPS en de digitale camera zijn toepassingen die van oorsprong met publiek geld zijn ontwikkeld!

Wilt u meer weten over ons bureau? Wij vinden het leuk om kennis te maken. Dit zijn de adviseurs van Haagse Beek

Adviesbureau publieke sector
Kijk hier het filmpje over de bijzondere dynamiek bij het bezuinigen van publieke organisaties

.

Kijk ook het filmpje van Mathieu Weggeman over het belang van innovatie in publieke organisaties dat is opgenomen tijdens ons symposium in het kader van ons tienjarig bestaan.

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.