Adviesbureau publieke sector

Wat maakt adviesbureaus in de publieke sector anders dan andere bureaus? Dat is een vraag die ik mij regelmatig stel. En hij is lastig te beantwoorden. Ik kom tot drie punten.

Adviesbureau publieke sector

De eigenheid van de overheid. Binnen de overheid gaat het niet alleen om effectiviteit en efficiency, maar ook om rechtmatigheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. Dat zorgt voor spannende paradoxen. Adviesbureaus in de publieke sector kunnen hier goed mee overweg. De adviseurs begrijpen dat gegevens soms niet kunnen worden gedeeld omwille van privacy, dat een precedent geschept wordt als je een maatregel neemt en dat regels en procedures gevolgd moeten worden omdat dit willekeur voorkomt.

Maar de eigenheid van de overheid gaat verder. Die eigenheid wordt ook gevangen in de mensen die er werken. De publieke zaak is een reden om ’s nachts je bed uit te komen, om piketdiensten te draaien, om een nacht door te werken vanwege een incident. Adviesbureaus in de publieke sector zouden deze gedrevenheid, deze loyaliteit, het gevoel van urgentie en de ongeschreven regels die daarbij horen moeten begrijpen en daar ongezien op moeten aansluiten. Een hart voor de publieke zaak van de betreffende adviseurs hoort daarbij. Het gedeelde gevoel dat overstijgend is aan de opdrachtgever – opdrachtnemer relatie: extra stappen maken, ook al kan daar niet voor betaald worden, omdat de publieke zaak het vraagt.

Tot slot speelt de dynamiek van de politiek een belangrijke rol. Adviesbureaus in de publieke sector snappen hoe de politiek werkt, dat een voorstel soms onhandig is omdat het politiek gevoelig ligt, dat je dan even moet wachten, of dat je soms juist moet versnellen. Zij kunnen de politiek ambtelijke leiding hierin adviseren omdat zij snappen hoe deze dynamiek werkt.

Terug naar de Meting innovatiekracht
>Terug naar de Meting innovatiekracht