Adviesrecht OR benoeming bestuurder

Als ondernemingsraad, OR, heb je adviesrecht voor benoeming van je bestuurder. Maar hoe kun je dit adviesrecht op een goede manier invullen? Op zo'n manier dat je daar ook de medewerkers bij betrekt? De OR van de gemeente Amsterdam vond daar een mooie oplossing voor.

Adviesrecht OR benoeming bestuurder

Adviesrecht OR benoeming bestuurder

Als OR heb je adviesrecht voor benoeming van je bestuurder. Toen de Amsterdamse gemeentesecretaris Arjan van Gils bekendmaakte dat hij zou gaan stoppen, was dit voor de ondernemingsraad (OR) een uitgelezen kans om in het kader van de Wet op de ondernemingsraden (WOR art. 30) advies uit te brengen over diens opvolger. Maar hoe doe je dat met 14.000 medewerkers?

Gebruikmaken van je adviesrecht als OR voor benoeming van de bestuurder is meer dan alleen reageren op een adviesaanvraag

Een OR die ondernemerschap toont, ziet een kans, een mogelijkheid om invloed uit te oefenen op een toekomstige situatie. Als een bestuurder vertrekt, moet er een nieuwe komen. Dat betekent dat er een mogelijkheid is om vooraf mede te bepalen aan welke eigenschappen de nieuwe bestuurder moet voldoen. Deze OR klopte aan bij directie HRM om aan te geven dat hij graag zijn rol van medezeggenschap wilde oppakken inzake het adviesrecht van de OR voor benoeming van de nieuwe bestuurder (belangrijke les in ondernemerschap: durf te vragen). Het idee van draagvlak creëren werd positief ontvangen.

Adviesrecht voor benoeming van de nieuwe bestuurder is een kans om de betrokkenheid van de organisatie te vergroten.

Er volgde een complex vraagstuk: hoe vraag je 14.000 medewerkers in een kort tijdsbestek naar hun mening over geschikte eigenschappen van de nieuwe gemeentesecretaris? Voor je er erg in hebt, creëert je achterban een schaap met vijf poten dat aan alle mogelijke competenties moet voldoen: een mensen-mens die resoluut besluiten kan nemen, een persoon met visie die goed verbinding legt met alle lagen in de organisatie, een doorpakker die de tijd neemt voor de individuele medewerker. En bovendien: hoe voelt iedere medewerker zich gehoord bij zo’n vraagstuk? Het adviesrecht voor benoeming van de nieuwe bestuurder biedt mooie aanknopingspunten, maar vraagt dus nog wel even iets meer om effectief te zijn.

Beide vliegen heeft deze OR echter weten te slaan met één simpele innovatieve klap: de OR stelde middels een digitale tool één en dezelfde vraag aan elke medewerker: noem één goede eigenschap die jouw gemeentesecretaris zou moeten hebben. Alle medewerkers mochten zelf een eigenschap bedenken. U als lezer ziet de bui al hangen, wie van de OR gaat al die antwoorden verwerken, rubriceren, tellen en vangen in één profiel? En -ook geen onbelangrijke vraag- heeft de OR hiermee ‘draagvlak’ en verbinding met de achterban gecreëerd? Nou, ook dat heeft deze OR slim gedaan. De gebruikte digitale tool helpt om uit de respons van een groep (van 5 tot wel 50.000 respondenten) een selectie te halen van de meest genoemde -in dit geval- waardevolle eigenschappen (middels een slim algoritme waarvan ik jou en mijzelf de technische details graag bespaar).

En nu komt het verbindend vermogen van de OR. Uit de eerste selectie van eigenschappen mochten medewerkers via hetzelfde digitale rekenwonder een top-5 samenstellen of zelf nog een nieuwe eigenschap toevoegen. En in een daarop volgende ronde mocht men wederom een keuze maken. Zo ontstaat de verbinding tussen OR en de medewerkers. Medewerkers krijgen snel na het invullen van vraag één een uitkomst en een vervolgvraag waar men meteen weer een stem over kan uitbrengen. Zo weten de deelnemende medewerkers dat hun stem er echt toe doet en dat de OR er actief mee aan de slag gaat.

Uiteindelijk had de OR in drie dagen op basis van een respons van 2400 (!) medewerkers, een gedragen profiel voor hun toekomstige bestuurder, was de OR er vroeg bij door deze innovatieve vorm van raadpleging om invloed uit te oefenen middels het adviesrecht van de OR voor benoeming van de bestuurder, én ontstond er een verbinding tussen de OR en de medewerkers. Gebruik maken van je adviesrecht als OR voor benoeming van de bestuurder is dus meer dan alleen reageren op een adviesaanvraag. Een ondernemende en innovatieve ondernemingsraad wordt beloond met goede input uit de organisatie voor een goed advies. De nieuwe bestuurder betekent een start na een roerige periode bij de ondernemingsraad van de gemeente Amsterdam. Nu maar hopen dat de ondernemingsraad wordt beloond met een innovatieve en verbindende gemeentesecretaris..

Voor meer aansprekende voorbeelden voor het invullen van je adviesrecht als OR zoals hier voor benoeming van een nieuwe bestuurder: ga naar onze dienstenpagina over OR training.

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.