OR training: hoe ziet een goede start eruit?

Een goede OR-training, waar bestaat die uit? Hoe zorg je dat je aandacht besteedt aan de juiste onderwerpen als je een ondernemingsraad wilt zijn die breder denkt dan alleen vanuit zijn rechten en plichten?

OR training: hoe ziet een goede start eruit?
Huub Brinkhof
Huub Brinkhof |
Blog
|

Een OR training, waar moet die aan voldoen om een goede start te maken als je net bent gekozen als ondernemingsraad? Dat laat zich niet eenvoudig beantwoorden, maar er is wel een aantal richtlijnen van belang dat je kunt hanteren als je op zoek gaat. Hieronder zet ik ze uiteen. En voor alles geldt: de klik met de trainer is belangrijk, dus je moet ook gewoon een goed gevoel hebben bij de persoon die je gaat begeleiden.

Als je in een OR-training de doelen met elkaar helder krijgt, gaat het balletje rollen

OR-trainingen gaan vaak over de Wet op de ondernemingsraden. Je leert dan wat je rechten en plichten zijn als ondernemingsraad. Wij vinden dat een beetje gek. Je bent gekozen als nieuw OR-lid omdat je gemotiveerd bent om je in te zetten voor je collega’s. Je wilt graag knalhard je best doen om iets moois voor ze te bereiken. Dan begin je volgens ons met de vraag: waarom ben je in de ondernemingsraad gegaan? Wat wil je voor je collega’s bereiken? Daar zit de drive, de energie, de wil om er iets moois van te maken met elkaar.

Als je de doelen met elkaar helder hebt, dan gaat het balletje rollen. Je weet waar je met elkaar naartoe wilt werken. Maar uiteraard moet dat binnen de wettelijke kaders en is het nodig dat je weet wat je rechten en plichten zijn. In informele overleggen bereik je vaak het meeste met een bestuurder, maar formeel moet je de regels wel kennen. Nou ja, kennen.. je moet weten waar je ze kunt opzoeken en je moet het op hoofdlijnen begrijpen. Dus enige aandacht hiervoor is relevant. Let wel: pas zodra je je inhoudelijke doelen bepaald hebt, want anders ga je al snel denken vanuit je rechten en plichten en uit onderzoek blijkt dat ondernemingsraden die zelf weten wat ze willen bereiken, de beste resultaten bereiken.

Aandacht voor teamontwikkeling is belangrijk in een OR-training

En dan het team. In een OR-training is het belangrijk dat naast de inhoudelijke lijn (wat willen we bereiken, hoe kunnen we dat bereiken?) er aandacht is voor teamontwikkeling. In een ondernemingsraad zitten mensen van allerlei pluimage. Dat is geweldig, want divers, en levert mooie resultaten op, maar het vraagt wel investering in de onderlinge samenwerking. Dat begint met elkaar beter leren kennen, ook op een informele manier. Vervolgens gaat het om iets dieper inzoomen op elkaars persoonlijkheid, bijvoorbeeld met een kleine test die iedereen tijdens de training invult en waarover je met elkaar het gesprek aangaat.

En daarna zal je ook rollen moeten verdelen. Wie wordt voorzitter van de OR, wie wordt secretaris? En wie pakt welk onderwerp op? Het is belangrijk om dit niet alleen te doen langs de inhoudelijke lijnen (wie heeft waar verstand van?), maar juist dus op basis van affiniteit in de persoonlijkheid. Iemand die goed een proces kan faciliteren kan een goede voorzitter zijn. En iemand die goed in processtappen kan denken heeft aanleg om een goede secretaris te worden. Maar ook ieder onderwerp heeft zijn accent: soms heb je een doorzetter nodig, soms iemand die goed mensen kan mobiliseren etc.

Communicatie met de achterban is altijd maatwerk in een OR-training

Vaak komt ook de bestuurder langs op een training om de onderlinge samenwerking te bespreken. Dit is een mooi moment om samen stil te staan bij de doelstellingen die de OR wil bereiken. Zet daar de doelstellingen van de bestuurder tegenover, maak goede afspraken over onderlinge samenwerking, en je hebt een prachtige vliegende start!

Ook bespreek je onder begeleiding van de trainer hoe je omgaat met formele overleggen, informele overleggen, hoe je informatie onderling deelt en hoe je die deelt in de organisatie. Het zijn allemaal zaken waar je wegwijs in moet worden. Meestal is er een ambtelijk secretaris, of heeft de vorige ondernemingsraad een werkwijze waar je mee verder kan. Maar juist het moment dat een nieuwe ondernemingsraad aantreedt is een moment om dingen anders in te richten. Daar moet je dus wel even heel goed bij stilstaan, want dat moment moet je benutten!

Veel ondernemingsraden vinden het lastig om goed met de achterban te communiceren. Deze communicatie met de achterban wordt ook vaak besproken in een OR-training. Wij doen dat altijd door dit te koppelen aan de inhoudelijke doelstellingen. Het ene doel vraagt dat je heel intensief informatie ophaalt, het andere doel vraagt dat je een standpunt inneemt. Steeds zijn de communicatiemomenten ook net iets anders. Door die goed plek te geven, gekoppeld aan de doelstellingen, zien medewerkers dat er iets gebeurt met de prioriteiten die zij met de ondernemingsraad delen.

Een OR-training duurt meestal een dag om een goede eerste stap te maken, maar anderhalve dag of twee dagen om echt goed op weg te gaan. Maar veel hangt af van de precieze situatie binnen de ondernemingsraad. Hoe groot of hoe klein ben je? Wat voor trajecten lopen er? Als organisatieadviesbureau helpen we bijvoorbeeld ook vaak in reorganisaties en diepen we dat soort onderwerpen met een ondernemingsraad uit.

Wil je een beeld hebben van jouw ondernemingsraad in vergelijking met andere ondernemingsraden zodat je wat de behoefte is aan OR-training? Dan kun je onze zelftest invullen. Je ziet dan precies waar de ondersteuning nodig is. Neem gerust contact op als je meer wilt weten of bekijk onze pagina over OR-training waar we al onze informatie hierover delen.

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.