Van 'eigen straatje' naar zicht op het stratenplan

Hoe effectief is jouw organisatie? Om als organisatie goed te kunnen functioneren zijn KPI's en doelstellingen voor de afzonderlijke onderdelen namelijk niet voldoende. Daarvoor zijn ook een overkoepelende visie en integrale aanpak nodig én de ruimte om elkaar als directeuren en managers aan te kunnen spreken op hoe de ander zijn 'straatje' managet.

Van 'eigen straatje' naar zicht op het stratenplan
Boke de Pater
Boke de Pater |
Blog
|

In de organisaties waar ik kom, zie ik vaak hetzelfde patroon. Directeuren, afdelingshoofden en managers die zich vooral bezig houden met het beheren van hun eigen 'straatje'. De resultaten van hun team, afdeling of onderdeel staan centraal en daar ligt dan ook hun focus. Niet geheel onlogisch, dat is namelijk waar ze op worden afgerekend.

Het goed functioneren van een organisatie als geheel is echter meer dan een optelsom van de afzonderlijke doelstellingen. Voor het integraal functioneren van de organisatie is vaak geen KPI vastgesteld. En zo zijn er nog meer zaken die tussen wal en schip vallen, omdat ze niet in doelstellingen zijn gevangen. De afstemming tussen de afzonderlijke KPI's van organisatieonderdelen staat op niemands takenlijstje en is daarmee ook niemands verantwoordelijkheid. Ik merk dat directies vaak verwachten dat deze afstemming automatisch wel zal plaatsvinden. De directeuren / afdelingshoofden / managers zitten toch iedere paar weken bij elkaar? Maar, als integrale afstemming geen agendapunt is tijdens zo'n vergadering, dan gebeurt dat negen van de tien keer niet.

Voor het goed functioneren van een organisatie is meer nodig dan de afzonderlijke KPI's en doelstellingen bij elkaar optellen

Het vormgeven van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de resultaten is een uitdaging voor veel organisaties. Veel directeuren en leidinggevenden houden de blik strak gericht op hun eigen straatje. Als het daar maar goed gaat. Maar hoe zinvol kan het zijn om eens verder dan de eigen straat te kijken en het grotere geheel te bezien? Om je af te vragen: 'Wat gebeurt er over de grenzen van mijn onderdeel? Hoe doe jij het in jouw straat? En mag ik daar dan ook iets van vinden?'

Naast een gebrek aan tijd is de cultuur er in veel organisaties niet naar om op deze manier het gesprek te voeren. Elkaar aanspreken op de manier waarop we ons onderdeel managen? Liever niet! In plaats van nuttige inzichten levert het vooral intern geheibel op. Terwijl juist deze uitwisseling zo nodig is voor een overkoepelende visie en aanpak. Een integraal perspectief op hoe we de dingen doen en weten waar je met elkaar voor staat, helpt om de activiteiten van de afzonderlijke onderdelen op elkaar te laten aansluiten. Dan is een organisatie meer dan een paar losse straten, maar vorm je met elkaar een geheel, een 'stratenplan'. Vanuit die gedeelde visie kun je elkaar ook aanspreken en bevragen op hoe de ander het doet. 'Waarom is het bij jou eigenlijk eenrichtingsverkeer? Tweerichtingsverkeer zou de doorstroming misschien wel erg verbeteren. Of waarom leg je daar geen rotonde aan?'

'Streven we de juiste impact en invloed na als organisatie?' Die vraag zou centraal moeten staan.

Op een dieper niveau gaat het om de effectiviteitsvraag. Zijn wij wel zo effectief? Streven we de juiste impact en invloed na als publieke organisatie? Stel die vraag, richt de blik eens naar binnen en ga na of je als organisatie de gewenste impact en invloed hebt.

Door regelmatig deze vraag aan de orde te stellen, in verschillende gremia en op verschillende niveaus in de organisatie, ontstaat er ook een cultuur waarin het normaal (en gewenst!) is dat je elkaar aanspreekt op elkaars bedrijfsvoering en resultaat. En daar kunnen de afzonderlijke 'straatjes' alleen maar beter van worden.

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.