Waarom je nu een persoonlijk ontwikkelingsplan nodig hebt

De arbeidsmarkt verandert als gevolg van digitalisering en robotisering en vraagt om andere competenties. Wordt een persoonlijk ontwikkelingsplan cruciaal voor een professionele carrière?

Waarom je nu een persoonlijk ontwikkelingsplan nodig hebt

“Software is eating the world”* - Marc Andreessen (mede-oprichter Netscape, investeerder in o.a. LinkedIn)

Bovenstaande uitspraak werd in 2011 gedaan in een artikel in de Wallstreet Journal. Andreessen doelde daarmee op de snelle ontwikkeling van software, die al onze markten voor een aanzienlijk deel zou veranderen. We verkeren in een fase waarin ons werk door digitalisering en robotisering meer en meer en met toenemende snelheid wordt overgenomen.

Medewerkers tussen 35 en 60 jaar zullen de komende decennia in razend tempo andere competenties moeten ontwikkelen om een plek te behouden op de arbeidsmarkt. En dit geldt niet alleen voor banen op LBO- of MBO-niveau. Veel dienstverlenende taken worden uitbesteed aan machines of aan lage lonen-landen. Ondertussen worden we geacht langer door te werken, straks tot 70, misschien wel 73 jaar.

Alle reden dus voor een persoonlijk ontwikkelingsplan. Uit recent onderzoek in opdracht van de SER blijkt ondanks alle discussie en beleidsvorming dat volwassenen met een opleiding tot en met mbo-niveau 4 nu minder deelnemen aan (bij-)scholing dan tien jaar geleden. Van de hoger opgeleiden volgt 50 procent een (vervolg)cursus, onder lager opgeleiden is het percentage zelfs gedaald tot slechts 20-30 procent.**

Wat de betekenis hiervan is voor de betrokken medewerkers, lezen we dagelijks terug in de media. Veel werk dat voorheen door medewerkers met een MBO-opleiding of lager werd uitgevoerd, kan nu worden gedaan door slimme software en robots. En welke dienstverlenende organisatie heeft nog behoefte aan deze vakmensen als hun dienstverlening sneller, secuurder en (straks ook) goedkoper kan worden overgenomen? Wat al deze medewerkers ontbeerden: een persoonlijk ontwikkelplan of persoonlijk ontwikkelingsplan.

Een persoonlijk ontwikkelingsplan omvat een afspraak tussen de medewerker en de organisatie over de ontwikkeldoelen van de medewerker. Het doel ervan is dat de medewerker een ontwikkelperspectief heeft en zich op grond daarvan blijft ontwikkelen, om ook bij de toekomstige organisatiedoelen een passende rol te vervullen of om bij uitdiensttreding een kansrijke plek op de arbeidsmarkt te hebben. Dus zowel medewerker als werkgever hebben er baat bij.

Geldt dat dan voor alle medewerkers? JA!

Stel, je bent al twintig jaar in dienst van een overheid op een administratieve of technische functie. Is alles nog hetzelfde als toen je startte met de werkzaamheden? Heb je geen enkele ontwikkeling in je vak meegemaakt? Geen medewerker zal deze vragen ontkennend beantwoorden. Die ontwikkelingen zullen er altijd blijven en als individu kun je niet anders dan leren om te gaan met de veranderende omgeving: je moet je blijven ontwikkelen. De digitale achtbaan waarin we zijn beland geeft eenieders loopbaan telkens een andere wending.

Hoogste tijd dus om nu aan de slag te gaan met een persoonlijk ontwikkelingsplan. Het is geen makkelijke klus, het kost tijd, maar kijk om je heen en ervaar de urgentie. Ga vandaag nog naar je leidinggevende en plan een ontwikkelgesprek, vraag deze week nog bij P&O wat de mogelijkheden zijn om met een loopbaancoach in gesprek te gaan en bekijk de opleidingengids van je organisatie om je te laten inspireren.

Let op: je hoeft niet per direct op zoek naar ander werk, je moet op zoek naar ontwikkelkansen.

De toekomst van je eigen loopbaan heb je zelf in handen, wat heb jij nodig om kansrijk te blijven voor je volgende functie en de daarbij behorende opleidingsvereisten. Waar ben ik nu werkzaam, hoe vergaat de ontwikkeling in mijn organisatie, in mijn vakgebied, wat is de waarde van mijn opleidingsniveau waard over tien jaar en moet ik misschien de schoolbanken weer in? Dit zijn lastige vragen waarin een persoonlijk ontwikkelingsplan uitkomst kan bieden.

* Marc Andreesen: Why Software Is Eating The World; Wallstreet Journal; August 20, 2011
** Inventarisatie belangstelling voor opleiding Onderzoek in het CentERpanel in opdracht van Adviescommissie vraagfinanciering mbo, 17 januari 2017

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.