Terugblik webinars: Sociale veiligheid

Sociale veiligheid op de werkvloer komt er niet vanzelf. Daar speel je als medewerker, leidinggevende én medezeggenschap een belangrijke rol in. Verschillende gasten deelden deze week in onze webinars hun ervaring met het werken aan sociale veiligheid en wat daarvoor nodig is. Hoogleraren reflecteerden daarop. Nu terug te kijken op ons platform!

Terugblik webinars: Sociale veiligheid
Nieuws
|

Tags

|

Hoe ga jij om met conflicten op de werkvloer? Huub Brinkhof deelde in zijn webinar een aantal praktijksituaties waarin het goed mis ging én legde uit wat je concreet kunt doen als je in een conflictsituatie verzeilt raakt. Huub Brinkhof: "Conflicten escaleren meestal niet door wat de ander doet, maar door wat je zelf waarneemt, voelt en denkt. De ideale situatie is overigens niet het ontbreken van conflict, maar ligt in het midden, tussen kunstmatige harmonie en gemene, persoonlijke aanvallen."

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid is de eerste organisatie binnen de Rijksoverheid die een onafhankelijke integriteitscommissie instelde. Marco Boersma, Dirk Rinkel en Yntse Koenen waren betrokken bij het opzetten van deze commissie, die nu 3 weken draait. Hoe werkt zo'n commissie? Hoe is het gelukt om deze commissie op te starten? En hoe kunnen andere organisaties dit voorbeeld volgen?

Ben Rogmans (onderzoeksjournalist, media consultant en voormalig hoofdredacteur van verschillende dagbladen) bevroeg Paul van Buitenen over zijn ervaring als klokkenluider binnen de overheid: welke verantwoordelijkheid je als ambtenaar hebt, hoe je daarop wordt aangesproken en wat er gebeurt als je naar voren stapt.

Geen meldingen van schending op het gebied van integriteit in een grote organisatie is júist verontrustend. Kijk niet de andere kant uit, spreek over de normen die je hanteert in een organisatie, aldus Sandra Groeneveld en Zeger van der Wal (Universiteit Leiden). Zij deelden hun onderzoeksresultaten in het kader van een grootschalig onderzoek onder ambtenaren en het WERKwebinar van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Sandra lichtte toe: "Sociale veiligheid op de werkvloer is in essentie vrijmoedigheid. Factoren die dat bevorderden zijn voorbeeldgedrag van leidinggevenden, individuele aandacht voor medewerkers en aandacht voor elkaars omgang met normen."

Denken voor een ander, ook al goed bedoeld, kan leiden tot denkschaamte. Naud van der Ven onderzocht in zijn webinar de denklijnen van filosoof Levinas. Wie is precies die ander?

Alle webinars zijn terug te kijken op de webinar-pagina. Daar kunt u ook de webinars van eerdere weken terugkijken. Of bekijk een serie webinars over een specifiek thema terug.

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.