Zeggenschap als randvoorwaarde voor slagen zelfsturende organisatie

Wie een zelfsturende organisatie wil worden, moet wel voldoen aan een aantal randvoorwaarden. Belangrijk voor het laten slagen van zelfsturende teams is de verdeling van beslissingsbevoegdheid en verantwoordelijkheid, zo blijkt uit het promotieonderzoek van Irene Sinteur (VU).

Zeggenschap als randvoorwaarde voor slagen zelfsturende organisatie
Nieuws
|

Tags

|

Voorwaarden voor zelfsturende teams

Eén van de redenen om een zelfsturende organisatie te worden is de wens om verantwoordelijkheden lager in de organisatie te beleggen. Medewerkers ervaren zo meer vrijheid, autonomie en controle bij het uitoefenen van hun vak. In de literatuur wordt daarvoor de term psychologische empowerment gebruikt. Zelfsturing is echter pas succesvol wanneer medewerkers in de praktijk daadwerkelijk meer bevoegdheden krijgen. Er moet voldaan worden aan de juiste randvoorwaarden zoals structurele empowerment; macht en zeggenschap blijven dan niet op management- en directieniveau hangen, maar verschuiven naar het niveau van de teams.

In haar onderzoek naar zelfsturende teams noemt Irene Sinteur een aantal concrete randvoorwaarden voor organisaties die zelfsturing willen laten slagen. Zo moet een zelfsturend team niet alleen operationele beslissingen kunnen nemen, maar ook tactische en strategische (over welke taken ze uitvoeren en waarom). In een succesvolle zelfsturende organisatie zijn de teams niet te groot, coördineren medewerkers zelf hun taken, spreekt men met elkaar over de uitkomsten van het werk en worden medewerkers beloond op individueel-, groeps- en organisatieniveau. Er moet minimale sturing zijn van buitenaf en de teams moeten zo veel mogelijk autonomie hebben over hun taken.

Mooi dat onderzoek nu bevestigt dat voor een zelfsturende organisatie het idee van meer autonomie niet voldoende is, maar zeggenschap en bevoegdheden ook daadwerkelijk anders moeten worden verdeeld.

Voor meer informatie over welke randvoorwaarden er zijn voor de overgang naar een zelfsturende organisatie kunt u naar onze pagina over zelfsturende teams.

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.