Training Strategische personeelsplanning 3.0: anders leren kijken

Strategische personeelsplanning 3.0 gaat verder dan een perfect ingevuld spreadsheet. Het is een middel dat organisaties kan helpen meer inzicht te krijgen in waar de organisatie naartoe gaat en wat dit voor de personeelsformatie betekent. Hiervoor is wel een andere manier van kijken nodig.

Training Strategische personeelsplanning 3.0: anders leren kijken

Een snel veranderende samenleving, een nieuwe politieke omgeving op landelijk en lokaal niveau, de veranderende rol van publieke organisaties in een ‘mondige’ en digitaliserende samenleving, meer werk met minder mensen, van specialist naar generalist. Ontwikkelingen die nauw gevolgd worden door HR-adviseurs en -managers, maar ook door ondernemingsraden.

Hoe kunnen we met genoemde ontwikkelingen nog strategische plannen maken? Is strategische personeelsplanning nog wel van deze tijd? Ja, en het is hard nodig. We moeten namelijk een perspectief creëren waarop organisaties zich kunnen richten, ofwel strategische personeelsplanning 3.0.

Op maandag 8 april organiseerden we een training over hoe strategische personeelsplanning vormkrijgt in een organisatie die constant in beweging is. David Breugem nam de deelnemers mee in de verschillende aspecten van het werken met strategische personeelsplanning. Duidelijk werd dat strategische personeelsplanning geen op zichzelf staande exercitie is, maar vraagt om inbedding in de gehele organisatie en aansluiting bij urgente thema's. Het is een andere manier van kijken naar de organisatie. Met de juiste aanpak kan de methodiek van strategische personeelsplanning een organisatie helpen om toekomstbestendiger te worden en meer inzicht te krijgen in wat externe en interne ontwikkelingen betekenen voor de personeelsformatie.

Lees het verslag van onze training Strategische personeelsplanning 3.0 voor de drie belangrijkste uitkomsten.

Op onze pagina strategische personeelsplanning leest u meer over hoe je strategische personeelsplanning kunt inzetten om je organisatie toekomstbestendiger te maken. Wilt u in de toekomst als eerste op de hoogte zijn van onze trainingen, meldt u dan onderaan deze pagina aan voor onze nieuwsbrief over organisatieontwikkeling.

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.