Zelforganisatie bij het Erasmus MC

De komende maanden begeleiden wij de afdeling Zorgadministratie van het Erasmus MC bij de overgang naar zelforganisatie. We ondersteunen de teams in de nieuwe manier van werken én denken na met het management wat dit betekent voor hun rol en opstelling.

Zelforganisatie bij het Erasmus MC
Nieuws
|

De Zorgadministratie van het Erasmus MC in Rotterdam heeft als ambitie om op een grensverleggende manier te gaan werken. Daarom wil de afdeling gaan werken volgens zelforganisatie. Medewerkers krijgen meer verantwoordelijkheden en gaan onafhankelijker van het management hun werk doen. Zelforganisatie is hierin geen doel op zich, maar een middel om te komen tot betere dienstverlening en tevredener medewerkers. In de nieuwe situatie kunnen én mogen medewerkers namelijk zelfstandiger besluiten nemen, waardoor zij zich op professioneel vlak verder kunnen ontwikkelen.

Bij de start van het traject hebben we met het MT en met medewerkers om tafel gezeten om duidelijk te krijgen wat de doelen zijn van het traject en welke succesfactoren bepalen of we deze doelen gaan halen. In verkennende gesprekken met medewerkers hebben we gesproken over vragen als: hoe denken de verschillende teams over zelforganisatie, wat hebben zij nodig om hierin stappen te zetten en welke rol kan het management daarbij spelen?

De inzichten uit het voortraject vormen een mooie basis voor de komende maanden, waarin we met de eerste teams aan de slag gaan met zelforganisatie. We besteden onder meer aandacht aan de teamindeling, het maken van een teamplan met daarin de doelstellingen en prioriteiten van het team en het verdelen van teamrollen.

Nog meer dan in een regulier team moeten medewerkers in een zelforganiserend team in staat zijn om elkaar aan te spreken, om te gaan met conflicten en besluiten te nemen. In de begeleiding van de teams komen dan ook thema's aan bod als besluitvorming, feedback geven en ontvangen, het contact met (interne) opdrachtgevers en vasthouden aan prioriteiten. Daarnaast besteden we aandacht aan de veranderende rol van het management: wat vraagt zelforganisatie van de manier waarop zij zich opstellen?

Een bekende valkuil bij het inrichten van een verandertraject naar zelforganisatie, is dat dit op een vrij sturende manier gebeurt - een uitdaging voor het management dus. Met hen zullen we daarom ook nadenken over hoe je de overgang naar zelforganisatie op een zelforganiserende manier kunt laten plaatsvinden.

Om meer te lezen over hoe zelforganisatie tot stand komt in organisaties, gaat u naar onze themapagina over zelfsturende teams.

 • Terugblik en uitkomsten webinars, week 2

  Nieuws
  |

  Tags

  |

  Voor de tweede week organiseerden wij samen met een groep sprekers iedere werkdag webinars voor de frontwerkers en thuiszitters. Ook deze week kwamen er uiteenlopende thema's langs: van digitale transformatie, thuiswerken, project meetings, omgaan met angst en webcam-communicatie tot innoveren in coronatijd.

  Lees het volledige nieuwsbericht
 • Terugblik en uitkomsten webinars, week 1

  Nieuws
  |

  Tags

  |

  Buitengewone tijden vragen om buitengewone initiatieven. Daarom organiseren wij met een geweldige groep sprekers gedurende de corona-crisis iedere dag webinars voor de frontwerkers en de thuiszitters. In dit nieuwsbericht een terugblik op de afgelopen week en een vooruitblik op de nieuwe webinars.

  Lees het volledige nieuwsbericht
 • Corona adviesteam

  Nieuws
  |

  Tags

  |

  Welke primaire processen mogen niet uitvallen tijdens de corona-uitbraak? Hoe richten wij onze communicatie in? Hoe organiseren wij het thuiswerken? Hoe gaan we om met geleden schade en hoe berekenen we dat? Zomaar een aantal vragen waar wij op dit moment door opdrachtgevers voor worden benaderd. Om die reden hebben wij een adviseursteam samengesteld dat per direct inzetbaar is.

  Lees het volledige nieuwsbericht
 • Innovatiechallenge 2020: innovatoren gezocht!

  Nieuws
  |

  Tags

  |

  Wanneer iets zich langzaam voltrekt, reageren we meestal te laat. Wat is de dynamiek die hiervoor zorgt en wat kun je hieraan doen? In je beleid, maar ook in de organisatie waar ontwikkelingen zich langzaam voltrekken. Haagse Beek bestaat vijftien jaar en organiseert een challenge waarin de verandervraag bij langzame ontwikkelingen centraal staat en je in praktijk samen met andere publieke professionals aan de slag gaat. Lees hieronder meer.

  Lees het volledige nieuwsbericht
 • Out now: From Containment to Free Flow

  Nieuws
  |

  Tags

  |

  In this book, Menno Spaan presents sixteen cases of successful innovation in the Netherlands. These range from infrastructure projects to the development and use of new technology, and from public organisations that decide to do away with managers to local residents who determine what their town should look like. Menno Spaan has studied these innovations, identifying the principles for succesful innovation, and brought them together in a handbook for public innovation.

  Lees het volledige nieuwsbericht

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.