Winnende teams bij gemeente Lansingerland

De gemeente Lansingerland is zich volop aan het ontwikkelen. Om de politieke ambities te bereiken kijkt de ambtelijke organisatie momenteel naar de inrichting van haar teams. Met onze inzichten in de inrichting van teams ondersteunen wij de gemeente Lansingerland bij dit traject. De gemeente heeft daarnaast gekozen voor Haagse Beek vanwege onze ervaringen met een participatieve aanpak met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers.

Winnende teams bij gemeente Lansingerland
Nieuws
|

Door externe ontwikkelingen en ambities veranderen de verwachtingen van de producten en diensten van de teams en daarmee de werkzaamheden van de functies binnen deze teams. Deze ontwikkeling van functies is een normaal proces. Het takenpakket van een functie blijft nu eenmaal niet jarenlang hetzelfde. De veranderingen kunnen wel voor onduidelijkheid zorgen binnen een team over wat er van een bepaalde functie wordt verwacht. Ook kan onvoldoende inzicht in een effectieve teaminrichting ertoe leiden dat een bepaalde functie onvoldoende vertegenwoordigd is. Tegelijkertijd kunnen medewerkers zich gaan afvragen hoe hun eigen werkpakket zich verhoudt tot functieschaal en daarmee het salaris wat deze medewerkers ontvangen. Een niet aansluitende functieschaal zorgt tevens voor problemen bij de werving van vacatures.

Organisaties zijn erbij gebaat om eens in de zoveel tijd de teaminrichting en daarmee de functies onder de loep te leggen en met elkaar in gesprek te gaan over een optimale inrichting. De gemeente Lansingerland bevindt zich in een dergelijk traject ter ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie. Om de teams en leidinggevenden binnen Lansingerland te ondersteunen in hun ontwikkeling, is de gemeente gestart met een ontwikkelingstraject. Naast de teamontwikkeling wordt daarbij tevens gekeken naar de inrichting van de teams en haar functies. Functieanalyse en -waardering en de herijking van het generiek functieboek van de gemeente Lansingerland zijn daar onderdelen van. Wij zijn gevraagd om dit traject te begeleiden.

Binnen elk team kijken we naar de inrichting van het team, tot op functieniveau. Functies worden geactualiseerd, aangepast en vervolgens heringedeeld in het generieke functieboek van de gemeente (functiewaardering). Hierbij staat het gesprek binnen het team centraal. Zo wordt gekomen tot afstemming van de aansluiting met de externe ontwikkelingen en ambities en verwachtingen die ze hebben van elkaars functie en hun eigen functie. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van het team. Uitkomsten kunnen aanleiding zijn om het generieke functieboek van de gemeente vervolgens te updaten.

Op de hoogte blijven van wat wij doen op het gebied van organisatieontwikkeling en teamontwikkeling? Ga naar onze themapagina over verandermanagement of geef je onder aan deze pagina op voor onze nieuwsbrief over organisatieontwikkeling.

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.