Digitale branden blus je niet met nullen en enen - Van Slingelandtlezing 2019

De afhankelijkheid van technologie roept angst op: Zijn wij weerbaar tegen cybercrime, kunnen we digitale ontwrichting voorkomen? De WRR adviseert de overheid om een ‘digitale brandweer’ te creëren om adequaat te kunnen handelen bij cyberrampen, maar digitale branden blus je niet met nullen en enen, beargumenteert Michel van Eeten tijdens de Van Slingelandtlezing.

Digitale branden blus je niet met nullen en enen - Van Slingelandtlezing 2019
Nieuws
|

De jaarlijkse Van Slingelandtlezing, georganiseerd door de Vereniging voor Bestuurskunde, stond ditmaal in het thema van cybercrime. Wat is de rol van de overheid bij een cyberramp? De lezing van prof. dr. Michel van Eeten, hoogleraar aan de TU Delft met cybersecurity als focusgebied, was een antwoord op rapport nr. 101 van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (de WRR), genaamd: ‘Voorbereiden op digitale ontwrichting’.

In zijn vijfledig pleidooi vertelde Van Eeten o.a. over zijn afkeer tegen de term ‘digitale ontwrichting’. Tegen het rapport bracht hij het volgende in:

  • Digitalisering maakt ons niet kwetsbaar. We blijven nieuwe kwetsbaarheden optellen bij de oude, terwijl we beter om kunnen gaan met kwetsbaarheden dan we denken. Nieuwe techonolgie introduceert risico's op de korte termijn, maar nooit ontwikkelen is een stuk risicovoller.
  • Digitale ontwrichting bestaat niet. Er is geen sprake van digitale ontwrichting, maar maatschappelijke ontwrichting als gevolg van een digitaal probleem, die zich fysiek uit op manieren die we al kennen (bijv. files).
  • Er is al effectieve responscapaciteit. Omdat gevolgen van cyber ‘ontwrichting’ doorgaans meevallen, vreest de overheid dat de brand niet geheel wordt geblust, terwijl de beperkte gevolgen juist aantonen dat er al effectief wordt gereageerd op cybergevaar.
  • De overheid moet de responscapaciteit niet verstoren met haar eigen behoeften en angsten. Wanneer de ICT-experts terugvechten tegen een cyberaanval, moet je hen met rust laten. Zíj zijn de expert en hebben geen tijd voor een gemeente die plots gegevens opvraagt voor haar eigen inzicht.
  • Digitale branden blus je niet met nullen en enen. 'Cyber' heeft geen gemene deler. Als cyber overal aanwezig is, is het dus ook geen eigen domein. Een brand daarentegen, is een goed-begrepen homogeen fenomeen en laat zich niet vergelijken met ‘cyber’.

De overheid kan helpen door de focus te leggen op de fysieke gevolgen van zo'n ontwrichting. Preventieprotocollen werken averechts, en onduidelijkheden bieden capabele professionals juist de ruimte om het goede te doen. Op den duur zullen 'Cyber' en 'digitaliseren' verdwijnen als begrippen, verwacht Van Eeten.

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.