De Energie- en Grondstoffenfabriek: afvalwater als grondstof

Met de EFGF hebben de waterschappen hun kijk op afvalwater fundamenteel veranderd. De vraag is niet langer ‘wat moeten we ermee?’ maar ‘wat kunnen we ermee?’ De EFGF is als één van 16 succescasussen uitgelicht in het boek 'Van indammen naar laten stromen' van Menno Spaan, dat wordt uitgebracht in het Engels.

De Energie- en Grondstoffenfabriek: afvalwater als grondstof
Nieuws
|

Tags

|

Energie en grondstoffen uit afvalwater

De Energie- en Grondstoffenfabriek (EFGF) is een samenwerkingsverband van alle 21 waterschappen in Nederland. De EFGF richt zich op het verduurzamen van de afvalwaterketen door uit het afvalwater energie en grondstoffen terug te winnen. Dit proces levert biogas op waarmee wel 100.000 huishoudens kunnen worden voorzien. Daarnaast bevat het afvalwater grondstoffen zoals fosfaat (een belangrijke grondstof voor de kunstmestindustrie) en PHA, een biologisch afbreekbaar plastic.

Een energiefabriek is een rioolwaterzuiveringsinstallatie waarin de hoeveelheid biogas die uit het afvalwater wordt gewonnen groot genoeg om de rioolwaterzuivering energieneutraal te maken. Op dit moment zijn er 12 energiefabrieken gerealiseerd. Er zijn er nog 9 in voorbereiding en op 12 plaatsen worden de mogelijkheden onderzocht. Ook is de EFGF volop bezig met het experimenteren met andere technologieën om grondstoffen uit afvalwater te halen. Bovendien heeft de EFGF als netwerkorganisatie extra impact. De zichtbaarheid en bekendheid van de waterschappen en de circulaire economie onder burgers wordt vergroot en in samenwerking met overheden, ondernemers, onderwijs en onderzoeksinstellingen wordt kennis ontwikkeld.

Een ander perspectief op de rol van waterschappen: water zuiveren én de opbrengsten benutten

Voortrekkersrol in innovatie

Door samen te werken in de vorm van de EFGF hebben de waterschappen een voortrekkersrol ingenomen als het gaat om innovatie in waterzuivering. Inmiddels is het winnen en vermarkten van grondstoffen door de EFGF een onderdeel van de reguliere werkprocessen van de waterschappen geworden. De EFGF heeft waterschappen geleerd om anders te kijken naar hun rol: niet alleen het zuiveren van water, maar ook het benutten van de opbrengsten. Een interessant perspectief, ook voor waterbeheerders over de grens. Zij kunnen de toepassingen van de EFGF overnemen en verder ontwikkelen. Samenwerking is daarbij cruciaal, zowel over organisatiegrenzen heen als met het bedrijfsleven en afnemers van grondstoffen.

Internationale bekendheid

De EFGF is als succescasus beschreven in het boek 'Van indammen naar laten stromen' van Menno Spaan. Dit boek is nu vertaald naar het Engels, zodat succescasussen als deze ook internationaal gedeeld kunnen worden. De EFGF kan dienen als inspiratie voor overheidsorganisaties die een bijdrage willen leveren aan bijvoorbeeld de energietransitie. In 'From Containment to Free Flow: A handbook for the innovation of public organisations' hebben de casussen uit de Nederlandse versie een update gekregen én wordt ingegaan op hoe andere landen deze Nederlandse innovaties kunnen toepassen.

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.