Het nieuwe normaal van Haagse Beek

Als samenleving maken we ons op voor het 'nieuwe normaal'. Dat geldt ook voor de adviseurs van Haagse Beek. Wij hebben niet stil gezeten. Van online begeleiding en webinars tot advisering over de gevolgen van de coronacrisis voor uw organisatie. In dit bericht leest u ons 'nieuwe normaal'.

Het nieuwe normaal van Haagse Beek
Nieuws
|

Onafhankelijk onderzoek en verandermanagement
Plotselinge veranderingen vragen om organisaties die flexibel kunnen reageren. Zaken die eerst alleen op de achtergrond speelden, kunnen ineens om aandacht gaan vragen. Wij analyseren organisatievraagstukken in organisaties middels online interviews en bijeenkomsten. Daarin benutten we de bijzondere kansen van digitale enquêtes die wij al geruime tijd ontwikkelen en waar we veel mee werken, onder meer met benchmarks tussen organisaties.

We zijn de architect van verandertrajecten en monitoren de voortgang in uiteenlopende trajecten, bijvoorbeeld op het gebied van zelfsturing of zelforganisatie.

Online coaching en training
Naast onze reguliere coaching verzorgen wij nu online trainingen voor bestuurders, leidinggevenden en medewerkers. Speciaal voor de uitdagingen én kansen van het thuiswerken hebben we de online training leidinggeven aan thuiswerkers ontwikkeld. Ondernemingsraden begeleiden we in deze periode ook online, via online training of als extern adviseur bij lastige vraagstukken.

Onze advisering en begeleiding gaat 'gewoon' door, maar dan online of in kleine groepen op één van onze locaties.

Begeleiding op locatie
Kleine groepen begeleiden wij in ons kantoor in Den Haag waar we een opzet hebben om in onze ruime vergaderzaal zes mensen op een veilige manier, met 1.5 meter afstand, te begeleiden. We werken samen met een aantal locaties in het land die wij goed kennen en waarvan wij zeker weten dat we veilig een bijeenkomst kunnen verzorgen. Uiteraard volgen wij te allen tijde de richtlijnen van het RIVM.

Voor frontwerkers en thuiszitters bieden we met onze webinars een moment van duiding, kennisoverdracht en inspiratie. Ook voor uw organisatie kunnen we online seminars en werksessies organiseren.

Online seminars en werksessies
We zenden iedere werkdag webinars uit met topsprekers en publieke professionals voor frontwerkers en thuiszitters. Dit doen we zolang de corona-maatregelen van kracht zijn. We steken daar veel tijd en energie in. Hoewel dit voor ons niet het 'nieuwe normaal' is, vinden we het belangrijk om deze momenten van verbinding en inspiratie nu te bieden. Ondertussen zetten we onze ervaring met deze werkvorm in om webinars te verzorgen voor organisaties die, bijvoorbeeld, met hun innovatief vermogen aan de slag willen: honderden mensen die in een online meeting presentaties van gastprekers krijgen, gezamenlijk online metingen doen en reflecteren op de uitkomsten en in kleine groepjes uiteen gaan om onderwerpen verder uit te werken. Het is een mooi moment van verbinding en in twee uur tijd doen we wat normaal al snel een halve tot een hele dag kost.

Iedere fase van de coronacrisis vraagt om een eigen, passende aanpak. Wat moet er nú worden opgepakt? Of, welke zaken zijn lang blijven liggen waar nu wellicht wel tijd voor is?

Sturing tijdens coronacrisis
Wij helpen onze opdrachtgevers om de mogelijkheden van iedere fase van de coronacrisis goed te benutten. In een vroeg stadium kan dit bijvoorbeeld het aanpakken van acute HR-kwesties zijn. Maar wellicht is er juist tijd en aandacht ontstaan voor het oppakken van vraagstukken die lang zijn blijven liggen.

Zelftesten
We hebben zelftesten ontwikkeld over verschillende thema's:

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.