Aanpak schuldenproblematiek: samenwerken als sleutelwoord

Ga met de mensen in gesprek, dat is de boodschap van Daan Hoefsmit tijdens de Leiden Leadership Lunch. De schuldenproblematiek van deze tijd vraagt om een persoonlijke aanpak, met samenwerken als sleutelwoord.

Aanpak schuldenproblematiek: samenwerken als sleutelwoord
Nieuws
|

Naar schatting zitten 1 miljoen mensen in Nederland in de schulden, zo vertelt Daan Hoefsmit, programmadirecteur schuldenproblematiek en digitale inclusie bij het ministerie van VWS. Ernstiger nog; van deze 1 miljoen schuldgevallen zijn slechts 80.000 bekend bij gemeenten. Schuldhebbers zijn soms lastig te traceren en nog moeilijker te benaderen. De bel is weggehaald, de gordijnen zijn dicht. Ongeopende brieven stapelen zich op, evenals de schaamte die gepaard kan gaan met het hebben van schulden.

Ondertussen gaat er 10 miljard euro in omloop in de schuldenbusiness, terwijl de kwaliteit van schuldhulpverlening ter discussie staat. In een uiterst rap tempo kan een schuld van 89 euro oplopen naar een schuld van meer dan 3000 euro. Dit is weliswaar niet om schuldhebbers te dwars te zitten, maar het gebeurt wel willens en wetens.

Schuldenproblematiek gaat vaak hand in hand met de thema’s laaggeletterdheid en digitale inclusie, legt Hoefsmit uit. Circa 2,4 miljoen mensen in Nederland hebben moeite met lezen en/of schrijven. Zo kan het voor hen extra lastig zijn om belastingzaken te regelen, of om brieven van de gemeente goed te begrijpen. Bovendien gaat de politiek er volgens Hoefsmit te veel van uit dat ieder mens álles kan met een computer. Belasting- en gemeentelijke zaken dienen tegenwoordig digitaal te worden geregeld, terwijl niet iedereen een computer heeft, laat staan weet hoe een computer wordt gebruikt.

'Schuldenproblematiek gaat vaak hand in hand met de thema’s laaggeletterdheid en digitale inclusie'

Daan Hoefsmit, programmadirecteur VWS

Mensen van wie het leven jaar in, jaar uit wordt bepaald door schulden, zou je de kans willen bieden om met een schone lei te beginnen, oppert Hoefsmit. Toch is een spontane kwijtschelding van alle schuld geen optie, benadrukt hij. Het risico op een terugval in de schulden is dan te groot.

De oplossing? Als het aan Hoefsmit ligt, tonen schuldeisers het lef om elkaar ondanks de strenge privacywetgeving inzicht te verschaffen in de schulden van het individu. ‘Gooi’ de verschillende schulden bij elkaar op één hoop, en leg dit voor aan de gemeente. Faciliteer zo een lokale en persoonlijke aanpak, en zorg dat de gemeente haar inwoners met schulden echt kent. Zoek deze mensen op. Ga terug naar de naakte schuld en controleer samen wat er binnen 3 jaar valt af te betalen. Laat de burger meedenken over wat ze zelf kunnen doen.

Een duurzame aanpak van schulden vraagt een verdere samenwerking tussen schuldeisers en de gemeente

Een duurzame aanpak in het omgaan met de multiproblematiek van schulden, laaggeletterdheid en digitale inclusie vraagt dus om een verdere samenwerking. Hierbij hoort dat professionals binnen de gemeente de schuldhebbers persoonlijk opzoeken en met hen in gesprek gaan. Van de burger vraagt dit een actieve houding door te gaan leren lezen en leren omgaan met de computer. De bibliotheek kan dit leerproces bij uitstek ondersteunen, met het blijven organiseren van digitale vaardigheidstrainingen en zogeheten taalcafés. Aan gemeenten de verantwoordelijkheid om dit soort initiatieven te budgetteren, te promoten en te belonen.

Een persoonlijke en integrale aanpak staat ook centraal in de omdenk- en experttafel van de regio Lekstroom die door Ilse de Bruijn (Haagse Beek) begeleid wordt. In dit multidisciplinaire team komen zorgaanbieders en consulenten uit gemeenten bij elkaar om complexe jeugdcasussen aan te pakken.

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.