Anders aanbesteden geeft professionals meer vrijheid

De huidige manier van aanbesteden in het sociaal domein zorgt voor veel regeldruk, bovenop een toenemende zorgvraag en een afnemend budget. Daar zijn de bankgasten tijdens het Reuring!Café op 15 mei het over eens. Maar, het kan gelukkig ook anders.

Anders aanbesteden geeft professionals meer vrijheid
Nieuws
|

Aanbestedingen, niemand wordt er blij van. Tijdens de 92e editie van het Reuring!Café op woensdag 15 mei wordt wel duidelijk dat het voor gemeenten, VNG, zorgaanbieders, accountants én organisatiekundigen een doorn in het oog is. "Het is ongelofelijk wat dit met ons doet. Het geeft een hoop gedoe en het kost veel tijd, energie en geld. Dat kan toch niet de bedoeling zijn," aldus Mariënne Verhoef, bestuurder van zorgorganisatie Spirit!.

De transformatie van de jeugdzorg is te snel gegaan, zo luidt de conclusie.

In 2015 komt de jeugdzorg over van het Rijk naar de gemeenten. Dit in combinatie met een grote bezuinigingsopdracht van maar liefst 450 miljoen. Deze transformatie ging allesbehalve vlekkeloos. “Door de landelijke druk en de druk vanuit de VNG is het te snel gegaan. We zijn daarbij vergeten om landelijke kaders mee te geven. Er is een fundamentele fout gemaakt, waardoor gemeenten nu ieder jaar moeten bijsturen. Dat zorgt voor onrust,” stelt Ans de Maat, directievoorzitter van het Nederlands Jeugdinstituut, vast.

Daarnaast neemt de zorgvraag steeds meer toe. Mogelijk doordat de hulp voor cliënten dichterbij is gekomen. De vraag is in hoeverre dit een positieve ontwikkeling is. Aan de ene kant is het goed dat burgers de hulp makkelijker kunnen vinden. Tegelijkertijd kun je je afvragen of al deze hulpvragen wel echt nodig zijn. Zorgt de beschikbaarheid van hulp dichtbij de inwoners er misschien ook niet voor dat er te snel om hulp wordt gevraagd?

Wat het antwoord ook mag zijn, feit is dat de hulpvraag toeneemt terwijl het budget ervoor afneemt. De administratieve druk die aanbestedingen met zich meebrengen maakt het er voor zorgorganisaties niet gemakkelijker op.

Kortom: de zorg moet eenvoudiger, zo concluderen de aanwezige bestuurders. Maar, kunnen we wel zonder regels? “Op sommige drukke kruispunten experimenteert men met het verwijderen van verkeerslichten. Het gevolg? Mensen letten veel beter op, waardoor er minder ongelukken gebeuren. Zou dat ook niet voor de jeugdzorg gelden?” aldus Stephan Valk, bestuursvoorzitter van de Parnassia Groep.

Gelukkig zien we allerhande mooie voorbeelden om zaken eenduidiger te regelen. Zo werken steeds meer gemeenten met één type contract waar aanbieders op in kunnen schrijven. De aanbieders die uiteindelijk de zorg gaan leveren ontvangen gezamenlijk een budget (lump sum) waarmee zij zelf de zorg mogen inrichten. Op deze manier vermindert de regeldruk en ontstaat hernieuwde vrijheid voor de professional. De gemeenten Alphen aan de Rijn en Utrecht werken hier inmiddels mee. Een mooie beweging die hopelijk aanzet tot meer van deze initiatieven.

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.