Bij aanpak ondermijning ook rol burgemeester tegen het licht

De rechtsstaat bevindt zich in een crisis. Al een aantal jaar is er sprake van ondermijning en een vermenging van de boven- en onderwereld. In het debat hierover gaat het vaak over de rol van de burgemeester. Want het zijn van handhaver én hoeder van democratische waarden brengt de burgemeester vaak in een lastige positie.

Bij aanpak ondermijning ook rol burgemeester tegen het licht
Nieuws
|

Recent werd het rapport 'De achterkant van Amsterdam' gepubliceerd. Een half jaar lang deden hoogleraar Pieter Tops en onderzoeksjournalist Jan Tromp onderzoek naar drugscriminaliteit en ondermijning in onze hoofdstad. Ook in Zuid-Nederland wordt hier al jaren tegen gevochten. De keerzijde van Nederland als internationaal handelsland met de daarbij behorende geografische ligging en samenwerkingscultuur wordt pijnlijk zichtbaar. 'Hoe kunnen we het tij keren?', vragen bestuurders zich af. Belangrijke aanknopingspunten zijn in ieder geval meer samenwerking tussen diensten en het onderling uitwisselen van gegevens, zo werd genoemd tijdens een symposium van de Tilburg University over dit thema.

Het debat richt zich ook op de rol van de burgemeester. Al eerder schreven we daar een artikel over, waarin we de vraag stelden: 'Kan de burgemeester nog hoeder zijn van de lokale democratie?' De belangrijkste conclusie was: van een burgemeester die een pand sluit, wordt ook verwacht dat deze de mensen bijstaat die daarvan het slachtoffer worden. Dat is een ingewikkelde dubbelrol. Een burgemeester vervult een publieke functie waardoor hij of zij risico loopt. Daarnaast hebben we ervoor gekozen om de gemeenteraad een belangrijke rol te geven in het aanstellen van een burgemeester. Een burgemeester zal sneller geneigd zijn in te grijpen, zeker wanneer hier door de politiek op wordt aangestuurd, en de grenzen van de wet opzoeken waar hij of zij zelf op moet toezien wanneer de raad dat wenst. Reden genoeg om in de zoektocht naar de aanpak van ondermijning ook de rol van de burgemeester tegen het licht te houden.

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.