Bijdrage aan werkconferentie ‘De Samenwerkende Overheid’ op 25 januari 2018

In Nijkerk bepalen burgers, instellingen en ondernemers het beleid. De gemeente sluit hierop aan. Dit is de uitkomst van een spannende democratische vernieuwing met de naam Samen aan zet. In aanvulling hierop werkt de ambtelijke organisatie geheel zelfsturend. Hoe pakt dit uit?

Bijdrage aan werkconferentie ‘De Samenwerkende Overheid’ op 25 januari 2018
Nieuws
|

Tags

|

Bovenstaande vraag staat centraal tijdens de bijdrage die Haagse Beek verzorgt met de gemeente Nijkerk op de werkconferentie ‘De Samenwerkende Overheid’. I&O research organiseert de werkconferentie die bedoeld is voor overheidsprofessionals die werkzaam zijn bij een gemeente, provincie, waterschap, ministerie of een uitvoeringsorganisatie.

Overheidsorganisaties vervullen in toenemende mate een andere rol richting burgers, instellingen en ondernemers: zij werken minder vanuit de hiërarchie en meer als partner en co-creator om initiatief uit de samenleving te benutten. Haagse Beek heeft aan deze ontwikkeling helpen vormgeven bij de gemeente Nijkerk, zowel in de relatie met de samenleving, als intern (het werken met zelfsturende teams). In de paneldiscussie zullen de direct betrokkenen van de gemeente Nijkerk en Menno Spaan vanuit Haagse Beek met de genodigden en de zaal in gesprek gaan over het bijzondere ontwikkelingstraject dat de gemeente heeft doorlopen, over de resultaten en de leerpunten.

Voor meer informatie en/of aanmelden klikt u hier.

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.