Bijdrage Festival Forensische Zorg

Op het Festival Forensische Zorg wordt vandaag de landelijke pilot belicht die door ons wordt begeleid in het kader van het omgaan met 'verwarde personen'.

Bijdrage Festival Forensische Zorg
Nieuws
|

Bij mensen die een psychische aandoening hebben, al dan niet in combinatie met verslavingsproblematiek kan het gevaar voor de omgeving groot zijn. In dit kader hebben wij in een opdracht met alle zorgpartners, de forensische partners en in afstemming met de ministeries van JenV en VWS een werkwijze geïntroduceerd waarin gezamenlijk indicaties worden gesteld, over de stelsels heen. De werkwijze is vervat in het rapport ‘Rake Vlakken’ . Het Veiligheidshuis Rotterdam past deze werkwijze inmiddels toe nadat we het afgelopen jaar in een landelijke pilot de werkwijze hebben ontwikkeld. In de werkwijze staat de patiëntsituatie centraal en bepalen de inhoudelijk deskundigen uit het forensisch stelsel, het reguliere stelsel, de WMO en de langdurige zorg op een gestructureerde manier wat nodig is om een oplossing te bieden voor begeleiding, zorg en een veilige omgeving. Vanmiddag krijgt het onderwerp aandacht op het Festival voor Forensische Zorg.

Meer weten over onderzoeken die wij doen? Kijk op onze pagina over onafhankelijk onderzoek.

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.