De Maaltijd van Zeist, democratische vernieuwing, Dag van de Lokale Democratie

De Maaltijd van Zeist, dat is het programma van de gemeente Zeist om vorm te geven aan democratische vernieuwing. Op vrijdag 16 november vond de Dag van de Lokale Democratie 2018 plaats waar dit programma werd besproken.

De Maaltijd van Zeist, democratische vernieuwing, Dag van de Lokale Democratie
Nieuws
|

De Maaltijd van Zeist, dat is het programma van de gemeente Zeist om vorm te geven aan democratische vernieuwing. Op vrijdag 16 november vond de Dag van de Lokale Democratie 2018 plaats. Tijdens dit congres komen lokale bestuurders, volksvertegenwoordigers, ambtenaren, actieve inwoners en professionals bij elkaar om te werken aan een sterkere lokale democratie. Voor de gemeente Zeist begeleidde Menno Spaan een sessie tijdens het ochtendprogramma.

Het unieke ontmoetingscentrum Binnenbos in Kerckebosch-Zeist vormde de locatie voor de bijeenkomst. Op deze locatie zijn verscheidene voorzieningen op het gebied van gezondheid en welzijn ondergebracht. Dit varieert van een wijkservicepunt, huisartsenpraktijk, muziekschool en sporthal tot de leskeuken van een horecaopleiding.

Hoe ga je als lokaal bestuur de verbinding aan met inwoners? Dat was de vraag die aan het begin van deze sessie van democratische vernieuwing centraal stond. De gemeente Zeist heeft hiervoor de ‘Maaltijd van Zeist’ georganiseerd met als doel om de wensen en behoeften van inwoners veel meer centraal te stellen bij het aanpakken van lokale maatschappelijke opgaven. De maaltijd wordt gebruikt als metafoor omdat daar ruimte is voor ontmoeting en het delen van persoonlijke ervaringen. De raad vroeg inwoners en ondernemers om hun ‘recepten’ voor een goed leven in Zeist te delen. Deze recepten zijn gevat in een ‘receptenboek’ dat de basis zal vormen voor het uitvoeringsprogramma van het college.

Koos Janssen (burgemeester), Johan Janssen (griffier), Jos van Loozenoord (raadslid), Dick van Ginkel (raadslid) en Carlo Fiscalini (raadslid) blikten met de deelnemers terug op deze onconventionele manier van het betrekken van inwoners bij het opstellen van lokaal beleid.

Een paar conclusies:

  • Democratische vernieuwing begint met de ontmoeting tussen mensen. Organiseer dat gesprek.
  • Het kost tijd om veranderingen in gang te zetten. Je hebt daarvoor een lange adem nodig.
  • Het van origine technocratische begrotingsproces kent een andere dynamiek dan de dynamiek in de samenleving. Deze zul je op enigerlei wijze met elkaar moeten verbinden.
  • Wanneer je recepten uit de samenleving gaat ophalen, heb je een keuken nodig: een plaats waar je met elkaar leert, bijvoorbeeld op het gebied van gespreksvoering.
  • Maak de verbinding met de ambtelijke organisatie, investeer in onderlinge ontmoeting en gesprek met raadsleden en inwoners.
  • Richt het traject zo in dat de aandacht van de samenleving niet verslapt, ga bijvoorbeeld in een korte periode intensief met burgers in gesprek.
  • Geef ook ruimte voor initiatieven vanuit de samenleving waarvan je niet zeker weet of deze succesvol zullen zijn!

“Democratie is een samenspel tussen overheid en samenleving. In dat samenspel maken we met elkaar een goed leven mogelijk. Daar werkt iedereen, van stratenmaker tot gemeenteraadslid, aan mee,” aldus Koos Janssen. “Als dat samenspel goed voelt, dan krijg je plezier in de ontmoeting met elkaar. Los van de inhoud is dat al winst. En wat is dan dat goede leven? Volgens mij is dat in vrijheid en verbondenheid met elkaar samenleven. Voor ieder persoonlijk zal dat er weer anders uitzien. Daarom is het ook zo belangrijk dat we het gesprek met elkaar aangaan”.

Naast de positieve ervaringen met deze manier van participatie benadrukken de sprekers dat het tegelijkertijd een enorm leerproces is. Dick van Ginkel: “Zo moeten we nog leren wat een recept precies is en hoe we van een probleem dat wordt aangekaart een recept maken waar we verder mee kunnen werken”.

Koos Janssen vult aan:

“Het vraagt een ontwikkeling van jezelf als burgemeester, wethouder of raadslid, maar ook van jou als individu, om de dingen op een andere manier aan te pakken. Democratische ontwikkeling is daarmee ook persoonlijke ontwikkeling. Het is iets waar je aan begint en wat nooit echt af is. Hoe mooi en belangrijk ook, het is geen parade van prettige pakketjes”.

Beeldverslag

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.