Engelse vertaling 'Van indammen naar laten stromen'

In februari 2020 komt de Engelse vertaling van het boek 'Van indammen naar laten stromen' van Menno Spaan uit. In deze versie hebben ook de casussen uit het boek een update gekregen.

Engelse vertaling 'Van indammen naar laten stromen'
Nieuws
|

Tags

|

Menno Spaan gaat in deze Engelse vertaling in op wat Nederland uniek maakt in vergelijking tot andere landen. 'In Nederland leven we in een delta. Dat heeft ons land cultureel gevormd,' aldus Menno Spaan. 'In een gebied dat bedreigd wordt door water stap je over onderlinge verschillen heen. Rivieren en een ligging aan de zee bieden bovendien uitgelezen mogelijkheden voor handel. Het maakte van Nederland in de zeventiende eeuw een wereldmacht met een grote aantrekkingskracht op migranten. Om dan samen te leven is het belangrijk dat je verenigd blijft. We zijn als land dan ook gewend om samen te werken. Deze cultuur zie je terug in de casussen die ik heb beschreven, waar op allerlei manieren wordt samengewerkt en men zo tot innovatie komt.'

Voorbeelden van succesvolle innovaties verdienen het om gedeeld te worden en om van te leren. Met deze Engelse vertaling kunnen de casussen uit het boek nu ook internationaal worden gedeeld. En dat is ook de bedoeling, zo geeft Menno Spaan aan. 'Fijnstof, bijvoorbeeld, houdt zich nu eenmaal niet aan landsgrenzen. Blockchain vraagt om een open source code die internationaal wordt gebruikt. Toepassingen voor 3D-kaarten moet je internationaal met elkaar delen, enzovoorts.'

In de Engelse versie zijn de casussen die na de publicatie van de Nederlandse editie werden afgerond voorzien van een update. Bij iedere casus is bovendien aangegeven wat de toepasbaarheid is voor organisaties in andere landen die met een vergelijkbare innovatie aan de slag willen.

De Engelse vertaling van het boek is getiteld 'From Containment to Free Flow: Handbook for innovation of public organisations' en verschijnt in februari 2020 bij uitgever Warden Press, Amsterdam.

Ga naar onze themapagina over innovatie om meer te lezen over het vormgeven van innovatie in publieke organisaties.

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.