Essentiële vaardigheden voor zelforganisatie in Molenlanden

Van medewerkers vraagt zelforganisatie andere competenties dan het klassieke model van aansturing door een manager. Daarom krijgen alle medewerkers in de gemeente Molenlanden de mogelijkheid om deel te nemen aan drie trainingsmodules die hen wegwijs maken in een aantal essentiële vaardigheden voor zelforganisatie: persoonlijke effectiviteit, feedback geven en resultaatgericht werken.

Essentiële vaardigheden voor zelforganisatie in Molenlanden
Nieuws
|

De gemeente Molenlanden wordt sinds begin 2019 door ons ondersteund met trainingen in de ontwikkeling naar meer zelforganisatie. Wat voor onderwerpen behandel je dan? En wat zijn de reacties van medewerkers?

Persoonlijke effectiviteit

Zelforganisatie geeft veel kansen. Zo kun je als medewerkers gezamenlijk bepalen waar de prioriteiten liggen en waar je dus energie in gaat steken. De andere kant van de medaille is dat je ook zelf hierin je grenzen aan moet geven. In de training persoonlijke effectiviteit staat de vraag centraal hoe je jezelf en je competenties zo efficiënt mogelijk in kan zetten voor je werk waar je bovendien zo veel mogelijk energie uit haalt.

De training helpt in bewustwording, bijvoorbeeld in het verloop van een werkdag. Medewerkers geven aan dat zaken vaak vanzelf gaan, zoals de overleggen waar je iedere week bij zit en de drukke kantoortuin waar je vaak automatisch gaat zitten. De training geeft inzicht in het feit dat je (meer) invloed uit kan oefenen op je werk.

"Ik ben erachter gekomen dat ik niet noodzakelijk bij sommige overleggen hoef te zijn"
"Ik krijg energie van het structureren van werkzaamheden en vind het leuk om anderen hierbij te helpen"

Feedback geven

Een ander aspect van zelforganisatie is dat je meer met elkaar samenwerkt. Je bent immers niet meer afhankelijk van een leidinggevende. Meer samenwerking betekent ook meer feedback. Zeker als je samen beslissingen moet nemen komt het voor dat je het niet met elkaar eens bent. We weten allemaal dat het dan belangrijk is om dit met elkaar te bespreken, maar dit blijft spannend.

Medewerkers gaven aan al snel te denken: 'Ik snap dat hij het ook druk heeft en dan denk ik, ach, ik doe dit er wel even bij' of 'Jan komt al jaren te laat, dat weten we inmiddels, laat maar zitten'.

"Door deze lastige situaties van feedback geven te oefenen, voel ik me zekerder om dit ook in de praktijk toe te passen"

Daarom besteden we hier tijdens de training 'aansprekend aanspreken' aandacht aan door aan de hand van een aantal basisbeginselen echt met elkaar te oefenen. Medewerkers vertellen achteraf dat juist dit echte doen ervoor zorgt dat ze zich zekerder voelen om dit in de praktijk ook toe te passen. Zo was er een team dat met elkaar afsprak om structureel met elkaar om tafel te gaan om feedback te geven.

"Op deze manier wordt het een vast onderdeel van ons werk, gaat de spanning ervan af en gaan we inzien dat feedback ons kan helpen om samen verder te komen"

Resultaatgericht werken

Een derde aspect van zelforganisatie is dat je als team zelf verantwoordelijk bent voor het contact met opdrachtgevers, zowel in- als extern. Denk aan andere interne afdelingen zoals beleid of financiën of aan externe partijen zoals de inwoner of het Rijk. Hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat je goed met hen afstemt zodat je uiteindelijk een zo goed mogelijk resultaat neer kan zetten?

Tijdens de training resultaatgericht werken richten we ons op de (interne en externe) opdrachtgevers waar je als team mee te maken krijgt. We bespreken hoe je inzicht krijgt in de belangen van je opdrachtgever en hoe je hier zo goed mogelijk op in kan spelen.

"We hebben veel meer opdrachtgevers dan we ons eigenlijk realiseerden. En daardoor is het ontzettend belangrijk om aan de start van de opdracht duidelijk te krijgen wat wederzijdse verwachtingen zijn"

"Onbewust ga je ervan uit dat je als opdrachtgever en opdrachtnemer hetzelfde doel nastreeft, maar dat weet je eigenlijk helemaal niet"

De trainingen bieden op deze manier een mooie plek om met elkaar het gesprek aan te gaan over de eerste ervaringen met zelforganisatie binnen de gemeente Molenlanden.

Meer lezen over dit onderwerp? Gaat u naar onze themapagina over zelfsturende teams.

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.