Inclusief leiderschap benut de diversiteit van medewerkers

Een inclusieve leider is in staat om de diversiteit van medewerkers binnen teams te benutten en zo tot oplossingen te komen voor complexe problemen. Of jij al een inclusieve leider bent, kun je nu meten met de zelfscan Inclusief Leiderschap, ontwikkeld door de Universiteit Leiden.

Inclusief leiderschap benut de diversiteit van medewerkers
Nieuws
|

Publieke organisaties hebben te maken met lastige, complexe vraagstukken waar geen simpele aanpak voor is. Ingewikkelde problemen moeten dan ook niet bekeken worden vanuit één perspectief, maar vragen om een aanpak waarbij verschillende invalshoeken worden meegenomen. Organisaties en teams met een hoge diversiteit aan achtergronden van medewerkers hebben daarbij een voordeel; de verschillende perspectieven zijn immers al in de organisatie zelf aanwezig. Het hebben van medewerkers met een diverse achtergrond is op zichzelf echter nog niet voldoende. Om de diversiteit van medewerkers te kunnen benutten en in te kunnen zetten voor het aanpakken van complexe vraagstukken is meer nodig. Een diverse organisatie moet daarvoor een inclusieve organisatie worden.

In haar promotieonderzoek gaat Tanachia Ashikali (Universiteit Leiden) in op wat ervoor nodig is om een inclusieve organisatie te worden. Ze stelt dat een inclusieve organisatie ruimte geeft aan verschillen tussen medewerkers, zowel op het gebied van religie, etniciteit en cultuur, als op het vlak van opvoeding, normen en waarden en sociaaleconomische achtergrond. Tegelijkertijd wordt in een inclusieve organisatie ook de verbondenheid tussen medewerkers benadrukt. Iedereen is onderdeel van het geheel.

De direct leidinggevende blijkt hierin een cruciale rol te vervullen. Wil je als organisatie daadwerkelijk inclusiever worden, dan is inclusief leiderschap noodzakelijk. Een inclusieve leider stimuleert medewerkers om ideeën uit te wisselen en helpt hen om te leren van verschillende perspectieven. Ook creëert een inclusieve leider een omgeving waarin medewerkers zich veilig voelen en vanuit hun eigen, unieke denkkader een bijdrage durven te leveren.

Dit betekent dat je als publieke organisatie moet investeren in diversiteit binnen je organisatie én in inclusieve leidinggevenden die deze diversiteit weten aan te boren bij medewerkers om het team zo naar een hoger plan te brengen. Op basis van haar onderzoek heeft Tanachia Ashikali een zelfscan ontwikkeld waarmee je als leidinggevende inzicht kunt krijgen in hoeverre jij al een inclusieve leider bent.

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.