Innovatie in publieke organisaties vraagt om ruimte én structuur

Ken je dat gevoel? Dat je in een overleg zit waar een fijne sfeer hangt en je met collega’s de tijd neemt om samen aan een goed idee te werken? Waar ruimte is om het eens op een andere manier te proberen?

Innovatie in publieke organisaties vraagt om ruimte én structuur
Nieuws
|

Tags

|

Vaak blijkt dat nog niet zo gemakkelijk. In de praktijk stapelt het gewone werk zich op. Experimenteren is tijdrovend en te risicovol. Innovatie wordt gegoten in stuurgroepen, taskforces en klankbordgroepen. Nieuwe werkwijzen zijn leuk, maar passen niet per definitie binnen de budgettaire, juridische of politieke kaders. Hoe kom je in een publieke organisatie tot echte innovatie?

Als publieke organisatie kun je alleen innoveren door een stap naar voren te zetten en gewoon te gaan doén. Medewerkers laten experimenteren wanneer ze komen met een goed idee. Wat gebeurt er als je het eens op een andere manier aanpakt? Dit is niet hetzelfde als in het wilde weg maar wat uitproberen. Een succesvol innovatieproces is een gestructureerd innovatieproces. Ruimte geven aan innovatie betekent ook dat innovatie een prioriteit wordt in plaats van een ondergeschoven kindje.

Menno Spaan verzorgde vandaag een lunchlezing voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), waar hij met een groep medewerkers in gesprek ging over wat er nodig is om te innoveren in een publieke organisatie. Hij putte hierbij uit het onderzoek dat hij heeft gedaan voor zijn boek 'Van indammen naar laten stromen', waarin hij laat zien dat publieke organisaties juist heel geschikte omgevingen kunnen zijn voor innovatie. Menno haalde verschillende voorbeelden aan van publieke organisaties die er in slagen om innovatie succesvol vorm te geven.

Tijdens het gesprek kwam de vraag naar boven waarom sommige innovaties die heel kansrijk lijken toch niet verder komen. Een goede illustratie van het belang van de juiste innovatiestrategie. Soms moet je onder de radar starten met experimenteren en pas in een later stadium de (politiek-bestuurlijke) spotlights opzoeken en dan iets presenteren dat zich op kleine schaal bewezen heeft. Een positie in de politieke luwte, zoals de RVO heeft, kan dan een voordeel zijn. Een mooie uitdaging en opdracht aan de aanwezigen om die experimenteerruimte ook te nemen.

Voor meer informatie over hoe je in publieke organisaties tot innovatie komt, gaat u naar onze themapagina over innovatie.

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.