Innovatie stimuleren zonder te sturen - Trainingen innovatie voor ABD

Hoe richt ik een innovatieproces in zonder te sturen of het aan het toeval over te laten? Dat is de centrale vraag in de training APP Innovatiemanagement van de Algemene Bestuursdienst waarvoor bijeenkomsten worden verzorgd door Menno Spaan. De deelnemers zijn leidinggevenden binnen de Rijksoverheid op eindposities die zijn aangesloten bij de ABD.

Innovatie stimuleren zonder te sturen - Trainingen innovatie voor ABD
Nieuws
|

Tags

|

De Algemene Bestuursdienst organiseert verschillende modules als onderdeel van het Ambtelijke Professionaliteit Programma (APP). Sinds dit jaar is de training Innovatiemanagement toegevoegd aan het aanbod van modules over ambtelijk vakmanschap. Tijdens de bijeenkomsten staat Menno Spaan met de deelnemers stil bij de fasen waarlangs innovatie in praktijk tot stand komt, de succesfactoren, en daarmee ‘de knoppen om aan te draaien’, en de bijpassende innovatiestrategieën. Hierin staat de praktijk centraal, met het boek 'Van indammen naar laten stromen' als onderliggend kader.

'Ik heb geleerd hoe belangrijk het is om de fasen te kennen die een innovatie doormaakt en te weten welke acties, houding en verschillende spelers nodig zijn in iedere fase om tot succesvolle innovatie te komen'

- deelnemer

Tijdens de sessies gaan de deelnemers zelf aan de slag met hun casuïstiek, waarbij zij onderling op een luchtige en relativerende manier de innovatievriendelijke biotoop vormen die zij ook voor hun eigen organisatie wensen.

Enkele reacties van deelnemers:

'Verschillende perspectieven vanuit de deelnemers uit diverse vakgebieden leveren veel nieuwe inzichten op. De begeleiding nodigt uit om actief mee te doen.'
'Ik heb geleerd hoe belangrijk het is om de fasen te kennen die een innovatie doormaakt en te weten welke acties, houding en verschillende spelers nodig zijn in iedere fase om tot succesvolle innovatie te komen.'
'Innovatie blijkt te leven bij veel deelnemers/departementen en de aanpak is heel divers.'
'Een hele fijne mix tussen theorie en praktijk.'
'Goede afwisseling van werkvormen. Goed dat er veel mogelijkheden zijn om vraagstukken uit het eigen werk in te brengen en te bespreken.'
'De training is heel bruikbaar om vastzittende processen los te trekken en er steeds opnieuw weer vanuit een andere kant naar te kijken.'

In de evaluatie gaven de deelnemers de bijeenkomsten gemiddeld het rapportcijfer 8.5.

Meer lezen over wat wij doen op het gebied van innovatie van publieke organisaties? Ga naar onze themapagina over innovatie.

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.