Kwadratisch stemmen voor meer diepgang

Bent u beleidsmaker en hebt u het idee dat een simpel 'ja' of 'nee' niet voldoende is? Kwadratisch stemmen kan een manier zijn om erachter te komen hoe inwoners écht over iets denken.

Kwadratisch stemmen voor meer diepgang
Nieuws
|

Kwadratisch stemmen is een vorm van stemmen die mensen dwingt om goed na te denken over de vraag waar zij hun stem aan geven. Een gemeente kan kwadratisch stemmen gebruiken om te bepalen welke onderwerpen de komende tijd prioriteit hebben en hoe die onderwerpen vorm moeten krijgen. Als stemmer krijg je tokens waarmee je stemmen kunt 'kopen'. Je kunt meer dan één stem uitbrengen op een thema, maar hoe meer stemmen, hoe meer je per stem betaalt. Het uitbrengen van 1 stem kost 1 token, 2 stemmen kosten 4 tokens, 3 stemmen kosten 9 tokens enzovoort. Het is dus relatief duur om veel stemmen op 1 onderwerp uit te brengen. Je houdt namelijk weinig stemmen over voor andere onderwerpen. Maar ligt een bepaald thema je na aan het hart, dan kun je dat in je stemgedrag heel duidelijk laten zien.

Het lagerhuis van de staat Colorado in de Verenigde Staten heeft dit voorjaar geëxperimenteerd met kwadratisch stemmen en was enthousiast over de resultaten. De leider van het experiment, Chris Hansen, legt uit dat zij het kwadratisch stemmen hebben toegepast om met een groep beleidsmakers te bepalen welke thema’s de komende twee jaar prioriteit hebben. Voorheen koos iedere beleidsmaker 10-15 onderwerpen, maar dat maakt het moeilijk om erachter te komen waar hun voorkeur lag. Hansen: “Ik was positief verrast. Er was veel meer eigenaarschap, omdat mensen het gevoel hadden dat ze echt gehoord werden”.

In Nederland wordt overheids- en burgerparticipatie steeds vaker ingezet om de inwoner ook buiten de verkiezingen om een stem te geven. Dit zijn vaak grootschalige, intensieve trajecten. Kwadratisch stemmen zou hierop een mooie aanvulling kunnen zijn. Het is een laagdrempelige manier om mensen naar hun mening te vragen, maar geeft veel meer diepgang aan iemands stemgedrag dan een simpel 'ja' of 'nee'. Voor welke thema’s zijn inwoners bereid veel tokens in te zetten en welke thema’s ontvangen van veel mensen maar één stem en zijn dus blijkbaar voor hen minder belangrijk?

Om verder te lezen over andere manieren om inwoners te betrekken bij het ontwikkelen van beleid, gaat u naar onze pagina over democratische vernieuwing.

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.