Omdenk- en experttafel Lekstroom: van de wal naar het schip

Wat doe je met jongeren die buiten de boot dreigen te vallen? Hoe voorkom je dat ze tussen wal en schip terechtkomen? De komende maanden begeleidt Ilse de Bruijn (Haagse Beek) een omdenk- en experttafel die op een andere manier tot oplossingen voor deze complexe casussen probeert te komen.

Omdenk- en experttafel Lekstroom: van de wal naar het schip
Ilse de Bruijn
Ilse de Bruijn |
Nieuws
|

De regio Lekstroom bestaat uit de gemeenten Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Lopik en Vijfheerenlanden. Ieder jaar hebben de sociaal teams van deze regio te maken met zo'n 40-45 vastgelopen jeugdcasussen. Het huidige aanbod sluit niet altijd voldoende aan bij hetgeen de jongeren nodig hebben. Het gevolg is dat ze tussen wal en schip dreigen te vallen en dat het de sociaal teams veel tijd kost om een passende plek te vinden. Niet altijd wordt deze plek ook gevonden, met als gevolg dat een cliënt van instelling naar instelling gaat. Tegelijkertijd wil je juist deze kwetsbare doelgroep zo snel mogelijk helpen om te voorkomen dat hun problematiek verergert.

De komende tijd begeleidt Ilse de Bruijn, adviseur bij Haagse Beek, een omdenk- en experttafel. In dit multidisciplinaire team komen zorgaanbieders en consulenten uit de gemeenten bij elkaar om deze complexe jeugdcasussen aan te pakken. Zowel de sociaal teams als aanbieders kunnen een casus inbrengen. Deze wordt besproken door het team, waar mogelijk en gewenst in aanwezigheid van de jongere en diens ouders/voogd. In twee uur tijd probeert het team tot een volgende stap te komen. Een belangrijke factor voor het slagen van de omdenk- en experttafel is dat de aanbieders de doorzettingsmacht hebben om hun oplossing daadwerkelijk aan te bieden aan de jongere. Tegelijkertijd houdt het sociaal team van de gemeente die de casus inbrengt de regie. Dit zorgt voor duidelijkheid over ieders verantwoordelijkheden en eigenaarschap.

Ilse de Bruijn neemt de procesbegeleiding en het voorzitterschap van het team op zich. "De casussen die we bespreken zijn complex, maar deze manier van komen tot een passend aanbod voor de cliënt is dat ook," aldus Ilse. "Hoe neem je de verantwoordelijkheid vanuit je eigen expertise? Hoe denk je buiten je eigen kaders en zoek je de samenwerking vanuit een gemeenschappelijk doel? De zorgaanbieders die aan tafel zitten moeten goed om kunnen gaan met hun eigen onafhankelijke rol als expert en hun organisatiebelang dat op de achtergrond ook meespeelt. En soms worden er casussen bij het team neergelegd die daar niet thuishoren en dus teruggegeven moeten worden. Dat vraagt van ons scherpte in wat onze opdracht is als omdenk- en experttafel. Deelname aan dit team betekent dus ook iets voor je eigen professionele instelling."

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.