Vastpakken en niet meer loslaten! Symposium over nieuwe aanpak personen met verward gedrag

90 zorgprofessionals, beleidsmakers, bestuurders en verzekeraars kwamen samen op het symposium ‘Vastpakken en niet meer loslaten!’ Het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond heeft onder dit motto vanaf 2017 gewerkt aan een landelijke pilot indicatiestelling voor personen met verward gedrag. Op het symposium werden de uitkomsten gedeeld.

Vastpakken en niet meer loslaten! Symposium over nieuwe aanpak personen met verward gedrag
Nieuws
|

90 zorgprofessionals, beleidsmakers, bestuurders en verzekeraars kwamen samen op het symposium ‘Vastpakken en niet meer loslaten!’. Het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond heeft onder dit motto vanaf 2017 gewerkt aan een landelijke pilot indicatiestelling voor personen met verward gedrag. In deze nieuwe werkwijze, vervat in het rapport ‘Rake Vlakken’, staat de patiëntsituatie centraal voor mensen met complexe multiproblematiek die gevaarlijk zijn voor hun omgeving. Deze mensen ‘met verward gedrag’ en gevaar voor hun omgeving staan in de nieuwe werkwijze centraal: de indicatiestellers uit alle stelsels zitten bij elkaar om ‘vast te pakken en niet meer los te laten’, ongeacht het stelsel of de stelsels waarin iemand geplaatst moet worden voor passende zorg, toezicht en begeleiding. Betrokkenen bij het overleg komen uit het forensische en reguliere stelsel, de WMO en langdurige zorg.

Wat is het resultaat van twee jaar indicatieoverleg? Dat was de vraag die centraal stond. Het symposium werd geopend door Erik Gerritsen die het belang van systeemtherapeutisch handelen benoemd, niet alleen voor inhoudelijke casuïstiek, maar ook als het gaat om samenwerking tussen partijen in het veld.


‘We hebben mensen nodig die in de actiestand staan en doorpakken. We moeten het gaan doen én tegelijkertijd op een systematische manier leren wat wel en niet werkt.’ Esther Jongeneel, manager Veiligheidshuis Rotterdam

Een patiëntcasus werd inhoudelijk toegelicht, er was een panelgesprek over plaatsing met zorgverzekeraars, de gemeente Rotterdam, DJI en het zorgkantoor. De betrokkenen uit het indicatieoverleg gingen in gesprek met de deelnemers. Er was aandacht voor de keten veldnorm en voor een andere landelijke pilot, uit Oost Nederland. Francine Loos gaf als procesregisseur een toelichting. Marianne van Duijn, bestuursvoorzitter van Antes, sloot de conferentie af met een reflectie op de rol van zorgaanbieders in de nieuwe manier van werken.

De afgelopen periode werden 22 patiëntsituaties in het indicatieoverleg besproken. In de helft van de gevallen leidde dit tot een passende plaatsing. Het indicatieoverleg biedt ruimte om op een gestructureerde en zorgvuldige manier af te wijken van de regels, maar dit bleek in sommige gevallen niet voldoende. Esther Jongeneel, manager van het Veiligheidshuis geeft aan dat de resultaten goed zijn, maar dat het beter kan en moet. Het Veiligheidshuis gaat door met de werkwijze en zal deze met de betrokken partners op een aantal punten versterken.

Vanuit de zaal kwam vanuit verschillende deelnemers een helder en scherp pleidooi voor verbreding van het indicatieoverleg. Het wordt nu toegepast voor een beperkte groep mensen met zeer vergaande problematiek. Pas deze werkwijze ook toe op de bredere groep direct daaronder, werd door bestuurders en zorgprofessionals meegegeven.

De bijeenkomst werd voorgezeten door Menno Spaan die betrokken was bij de ontwikkeling van het indicatieoverleg en eerder met de organisaties uit het veld het rapport Rake Vlakken heeft geschreven.
Menno Spaan

Beeldverslag

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.