Webinarreeks sociale veiligheid

Volgende week zenden we webinars uit over het thema sociale veiligheid op de werkvloer. Ieder werkdag live te bekijken op ons webinar-platform!

Webinarreeks sociale veiligheid
Nieuws
|

Tags

|

Je uit durven spreken is een belangrijk onderwerp op de werkvloer dat ook door ondernemingsraden regelmatig aan de orde wordt gesteld. Wat is de individuele verantwoordelijkheid die je hebt als ambtenaar/medewerker wanneer het beleid in de organisatie je dingen vraagt te doen die niet stroken met je eigen beroepsethiek? En hoe pak je dit soort vraagstukken vanuit de medezeggenschap op? Hoe kijken de vakbonden hiernaar en wat kunnen we leren van wetenschappelijk onderzoek? Wat kun je zelf doen als je voorbeelden van sociale onveiligheid tegenkomt? Deze vragen die aan de orde komen in de webinars.

Luister naar de betrokkenen bij het ministerie van JenV over de aanpak van de integriteitsproblemen binnen de organisatie. Hoor het online vraaggesprek met klokkenluider Paul van Buitenen over het naar voren stappen van ambtenaren. Luister naar hoogleraar Zeger van de Wal en Sander Groeneveld over hun visie op deze vraagstukken. In de week van 22-26 juni zenden we iedere dag een webinar uit over dit thema. Klik hier om de webinars te bekijken op ons platform.

Zie je een webinar waarvan je denkt dat collega's en anderen in je netwerk dit ook interessant zouden kunnen vinden? Deel dit bericht dan ook vooral met hen.

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.