Workshops ‘Diagnose innovatie’ in Meester in je Werk-week A+O Fonds Gemeenten – verslag

Hoe innovatievriendelijk is uw organisatie? Met die vraag startte Menno Spaan van Haagse Beek zijn workshops over innoveren in de publieke sector. Door vijf gemeenten werd aan de workshops deelgenomen. Menno Spaan publiceert voorjaar 2018 het boek ‘Van indammen naar laten stromen’ en de deelnemers kregen een kleine preview.

Workshops ‘Diagnose innovatie’ in Meester in je Werk-week A+O Fonds Gemeenten – verslag
Nieuws
|

Innovatie is het succesvol invoeren van iets nieuws, iets dat echt afwijkt van de reguliere manier van werken. Overheidsorganisaties zijn daar goed in, maar doen dat vaak reactief. In de workshop stond de vraag centraal hoe je dit proactief kunt doen. Daarbij is innoveren meer dan een creatief proces. Het verder brengen van initiatieven vraagt lef in een omgeving waar regels en procedures een belangrijke rol spelen, maar ook een gezonde dosis doorzettingsvermogen is soms noodzakelijk. De workshops worden vanaf januari 2018 ook voor andere publieke organisaties aangeboden.

“Verhelderend”, “Boeiend”, “Leerzaam”, “Leuk”, “Super” en “Te kort!”

- Deelnemersreacties workshop Diagnose Innovatie

Innovaties die in de workshop naar boven kwamen, waren andere manieren om burgers bij het democratisch proces te betrekken, andere manieren om het begrotingsproces in te richten, een communicatiecoach inzetten en een alternatieve manier om een missie te formuleren met de organisatie.

In de week van 13 t/m 17 november verzorgde Haagse Beek een serie workshops over innovatie in het kader van de Meester in je Werk-week van het A+O fonds Gemeenten. Het thema van innovatie binnen de publieke sector kan op veel belangstelling rekenen. Het vermogen om te innoveren en jezelf opnieuw uit te vinden, wordt als een belangrijke vaardigheid ervaren in een tijd van veranderingen. De deelnemers hebben met in de sessie vele ideeën laten passeren om hun publieke dienstverlening beter te maken en gaan daarmee aan de slag. Haagse Beek wil het vermogen om te innoveren in de publieke sector stimuleren en kijkt terug op een geslaagde Meester in je Werkweek.

Voor meer informatie over hoe je tot innovatie komt in publieke organisaties, gaat u naar onze themapagina over innovatie.

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.