Zelforganisatie bij het Erasmus MC

De komende maanden begeleiden wij de afdeling Zorgadministratie van het Erasmus MC bij de overgang naar zelforganisatie. We ondersteunen de teams in de nieuwe manier van werken én denken na met het management wat dit betekent voor hun rol en opstelling.

Zelforganisatie bij het Erasmus MC
Nieuws
|

De Zorgadministratie van het Erasmus MC in Rotterdam heeft als ambitie om op een grensverleggende manier te gaan werken. Daarom wil de afdeling gaan werken volgens zelforganisatie. Medewerkers krijgen meer verantwoordelijkheden en gaan onafhankelijker van het management hun werk doen. Zelforganisatie is hierin geen doel op zich, maar een middel om te komen tot betere dienstverlening en tevredener medewerkers. In de nieuwe situatie kunnen én mogen medewerkers namelijk zelfstandiger besluiten nemen, waardoor zij zich op professioneel vlak verder kunnen ontwikkelen.

Bij de start van het traject hebben we met het MT en met medewerkers om tafel gezeten om duidelijk te krijgen wat de doelen zijn van het traject en welke succesfactoren bepalen of we deze doelen gaan halen. In verkennende gesprekken met medewerkers hebben we gesproken over vragen als: hoe denken de verschillende teams over zelforganisatie, wat hebben zij nodig om hierin stappen te zetten en welke rol kan het management daarbij spelen?

De inzichten uit het voortraject vormen een mooie basis voor de komende maanden, waarin we met de eerste teams aan de slag gaan met zelforganisatie. We besteden onder meer aandacht aan de teamindeling, het maken van een teamplan met daarin de doelstellingen en prioriteiten van het team en het verdelen van teamrollen.

Nog meer dan in een regulier team moeten medewerkers in een zelforganiserend team in staat zijn om elkaar aan te spreken, om te gaan met conflicten en besluiten te nemen. In de begeleiding van de teams komen dan ook thema's aan bod als besluitvorming, feedback geven en ontvangen, het contact met (interne) opdrachtgevers en vasthouden aan prioriteiten. Daarnaast besteden we aandacht aan de veranderende rol van het management: wat vraagt zelforganisatie van de manier waarop zij zich opstellen?

Een bekende valkuil bij het inrichten van een verandertraject naar zelforganisatie, is dat dit op een vrij sturende manier gebeurt - een uitdaging voor het management dus. Met hen zullen we daarom ook nadenken over hoe je de overgang naar zelforganisatie op een zelforganiserende manier kunt laten plaatsvinden.

Om meer te lezen over hoe zelforganisatie tot stand komt in organisaties, gaat u naar onze themapagina over zelfsturende teams.

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.