Zelfsturing vraagt om andere competenties in Molenlanden

Zelfsturing vraagt andere competenties van medewerkers. Dat wisten we al. Maar welke competenties en hoe zorg je voor een passende training van zelfsturende teams in een gemeente? Voor de gemeente Molenlanden verzorgen wij dit jaar een training persoonlijke effectiviteit voor alle medewerkers.

Zelfsturing vraagt om andere competenties in Molenlanden
Nieuws
|

Het werken vanuit zelfsturing vraagt om training van andere competenties in de gemeente Molenlanden

Zelfsturing vraagt om competenties op het gebied van plannen en organiseren, het afstemmen met politiek-bestuurlijk verantwoordelijken, maar ook het aanspreken en feedback geven aan collega's. Het werken met zelfsturing bij een gemeente is immers iets heel anders dan het werken vanuit de klassieke organisatieinrichting.

Voor de gemeente Molenlanden organiseren wij een training persoonlijke effectiviteit voor alle medewerkers waarin zelfsturing als uitgangspunt is genomen bij het bepalen van de competenties waaraan gewerkt moet worden. Want het werken zonder managers in zelfsturende teams vraagt veel van medewerkers.

Omdat de gemeente Molenlanden is opgebouwd uit verschillende dorpskernen is het belangrijk om een gemeente te hebben die contact zoekt met haar inwoners. De trainingen sluiten hier goed op aan vanuit de competenties die van belang zijn. Teams die werken met zelfsturing reageren flexibel op hun omgeving, maar hoe kom je op een vlotte manier tot een beslissing als er geen manager is die je daarbij helpt? Hiervoor zijn methoden waarin medewerkers geschoold worden. Daarbij hanteren we werkvormen waarin inwoners ook zelf aan het woord komen. Een belangrijke competentie is omgevingssensitiviteit.

De gemeente Molenlanden koos als fusiegemeente voor het werken met zelfsturende teams. Na de fusie is er veel anders voor medewerkers. Dat is flink wennen. Training kan dan ondersteuning bieden. Tegelijkertijd is er door alle veranderingen maar weinig tijd. De training persoonlijke effectiviteit voor zelfsturende teams is daarom zo opgebouwd dat we praktisch aan de slag gaan vanuit de verantwoordelijkheid van de teams zelf.

Voor meer voorbeelden van gemeenten die werken vanuit de principes van zelfsturing kunt u naar onze pagina over zelfsturende teams bij gemeenten.

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.