Visie

Wij geloven in een overheid met medewerkers die verantwoordelijkheid nemen, die verbinding zoeken met hun omgeving en reflecteren op hun handelen. Niet regels en procedures, maar medewerkers bepalen het succes van de overheid.

Voor de leiding van organisaties betekent dit de durf om ruimte te geven, los te laten en open te staan voor feedback, ook als het er écht op aankomt. Mogelijk is cultuurverandering noodzakelijk.

Met bovenstaande video-animatie (3") lichten wij onze visie nader toe. Hieronder gaan wij in op een aantal elementen die in de video aan bod komen.

Hoger management

Wat komt er op ons af? Wat is kritiek om te slagen? Welke kernwaarden zijn van belang? Hoe benutten we onze rollen in het managementteam? Hoe komen wij tot goed verandermanagement? Hoe organiseren we feedback en houden wij contact met de organisatie? Dit zijn allemaal vragen om in een sessie met het managementteam te behandelen. Individuele coaching en intervisie kunnen hierbij ook een belangrijke rol vervullen. Maar ook: hoe functioneert de medezeggenschap? Is OR training nodig?

Loslaten

Loslaten is het belangrijke kernwoord waar iedereen in een verantwoordelijke functie mee te maken krijgt en waarmee het zo moeilijk is omgaan. Door ruimte te geven zullen mensen ruimte nemen. Het klinkt zo eenvoudig, maar hoe doe je dat in praktijk? Zijn zelfsturing en zelfsturende teams een optie die past in de organisatieontwikkeling?

Midden management

Verwachtingen vanuit de top van de organisatie enerzijds en een schets van de onmogelijkheden van medewerkers anderzijds. Het is lastig om het goed te doen als middenmanager. Vaak zijn de middelen te krap en de problemen te veelsoortig om te verhelpen. Welke handvatten heb je om in deze positie effectief te zijn?

Betrokken medewerker

Betrokken medewerkers zijn kostbaar voor de organisatie. Maar hoe kostbaar? En hoe kun je hierop sturen? Wat zijn de mogelijkheden van coaching, persoonlijke ontwikkeling, loopbaanbegeleiding, de leanmethode?

Omgaan met incidenten

Incidenten roepen regels, procedures en nieuwe normen op met als risico een schijnzekerheid die de politiek tevreden stelt, terwijl het omgekeerde het geval is. Medewerkers die procedures volgen denken zelf minder na. Het risico op incidenten neemt toe. Hoe voorkom je dat je in deze klem raakt? Hoe behoud je autonomie om incidenten op te lossen en te voorkomen?

Terug naar de Meting innovatiekracht
>Terug naar de Meting innovatiekracht