Visie

Onderstaande video-animatie (3") toont onze visie op veranderen. De noodzaak om te bezuinigen is het uitgangspunt, maar dit kan evengoed de nieuwe omgevingswet, het omgaan met nieuwe technologie of een andere noodzaak zijn.

Hieronder gaan wij in op onze visie.

Heldere probleemanalyse

Heldere probleemanalyse

Een heldere probleemanalyse is de basis voor onze aanpak. Daarbij kijken we zowel naar de onderstroom als naar de bovenstroom. Te vaak worden cultuurproblemen in publieke organisaties met structuuroplossingen aangepakt of andersom. Problemen komen aan de oppervlakte op wrijvingsvlakken: tussen organisatieonderdelen of organisaties, tussen beleid en uitvoering of tussen de leiding en medewerkers. Wij kennen de verschillende oplossingsrichtingen en passen die waar nodig in combinatie toe: van structuur tot cultuur, van beleidsrealisatie tot bedrijfsvoering en onderlinge samenwerking. Het maakt ons geschikt voor complexe problematiek over verschillende domeinen heen.

Duurzaam

Duurzaam

Door direct betrokkenen bij veranderingen zelf een rol te geven in een verandertraject ontstaat eigenaarschap en een duurzame verandering die zonder ons kan voortbestaan. Wij analyseren, initiëren, stimuleren, motiveren en faciliteren, dragen onze kennis en vaardigheden over en treden terug waar dat kan, ook als we daardoor minder werk hebben. Wij vinden dat dit hoort bij ons vak.

Met aandacht

Met aandacht

Wij geloven in medewerkers die verantwoordelijkheid nemen, die verbinding zoeken met hun omgeving en reflecteren op hun handelen. En wij geloven in de leiding van publieke organisaties en managers die hun sturing aanpassen aan de ontwikkelingen die op hen afkomen en die daarbij durven om los te laten en open te staan voor feedback. Aandacht voor de doelstellingen die we afspreken, voor de manier waarop mensen met elkaar omgaan en voor de emoties die met verandering gepaard gaan, is wat hieraan bijdraagt en waar wij ons door laten leiden. Wij zijn geïnteresseerd in het werk dat mensen van publieke organisaties uitvoeren, in de manier waarop zij dat doen en wat dit voor hen betekent. Daarbij hebben wij aandacht voor onze invloed.

Pro actief en initiërend

Pro actief en initiërend

Te vaak laten publieke organisaties zich overvallen door incidenten en zijn nieuwe regels en procedures het gevolg met het risico dat medewerkers steeds minder gaan nadenken en de aansturing steeds meer wordt gecentraliseerd waardoor nieuwe incidenten kunnen ontstaan. Om deze knel te voorkomen geloven wij in eigenaarschap in organisaties, maar ook in een structureel proces van innoveren zodat je als publieke organisatie klaar bent voor de ontwikkelingen die op je afkomen.

Nieuwsbrief

Iedere week stellen wij met veel aandacht een nieuwsbrief samen over één van onze thema's. Vink aan waarover u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze nieuwsitems zijn kort, zonder PR-praat en met relevante informatie op het vakgebied. Wij respecteren uw privacy.