Terug
Snuffelen aan zelfsturing

Over Haagse Beek organisatieadvies

Haagse Beek organisatieadvies werkt ruim 10 jaar voor publieke organisaties. Betrokkenheid bij de publieke zaak is voor ons een belangrijke drijfveer. We begeleiden complexe veranderingstrajecten in verschillende rollen: als strategisch adviseur voor het topmanagement, als procesbegeleider t.b.v. implementatie van veranderingen, als projectleider of interim-manager.

|
9.00 -17.00
|
Omgeving Utrecht

Snuffelen aan zelfsturing

Symposium voor koplopers in de publieke sector

20% productiever, 50% minder kwaliteitsfouten, 50% meer innovatie. Dat zijn de harde cijfers als medewerkers in een organisatie betrokken zijn. Waarom stellen we deze betrokkenheid niet centraal? Waarom reorganiseren als dit direct ten koste gaat van de betrokkenheid van medewerkers? Waarom niet het omgekeerde doen en veel meer verantwoordelijkheid en ruimte geven aan medewerkers?

Een aantal publieke organisaties heeft laten zien dat dit kan. De Gemeente Nijkerk bijvoorbeeld, werkt met één gemeentesecretaris en 30 zelfsturende teams. Hoor de verhalen van deze publieke organisaties en draag daaraan bij. Hoor wat dit betekent voor publiek leiderschap en gebruik de methode van slow change waarmee u de verandering in uw organisatie in gang kan zetten.

‘Ja maar muizen’ mogen thuis blijven. Daarom krijgt u bij inschrijving van ons het boek ‘De snuffelmuis’ cadeau. Dan kunt u daarmee de juiste snuffelmuizen uit uw organisatie selecteren. Vorm samen een ontwikkelteam en u wordt met een bus opgehaald bij uw organisatie. Op de terugweg helpt een coach u met het concretiseren van de doelstellingen zodat uw team van snuffelmuizen de volgende dag in de eigen organisatie aan de slag kan.

Het symposium wordt georganiseerd met Jaap Peters van DeLimes nieuw organiseren. In 2007 richtte Jaap het kwartaalmagazine Slow Management op, de andere kijk op organiseren. Hij is auteur van meerdere managementboeken zoals Intensieve Menshouderij, Bij welke reorganisatie werk jij?, de Rijnlandboekjes en Nieuwe tijden, anders organiseren.

Jaap Peters vertelt op het symposium over de oprichting van Stichting Familiehulp. Een organisatie van 2.300 hulpen in de huishouding die min of meer in een weekend zelfsturend moest zijn na het faillissement van TSN thuiszorg B.V. en de noodzaak van zelfsturing om tot de beste dienstverlening te komen. Daarnaast zijn er veel verschillende workshops.

Inschrijven kan individueel en per team. Indien u zich als team inschrijft dan wordt u gratis met een busje opgehaald op locatie en daar ook weer teruggebracht. Een coach begeleidt u op de terugreis zodat u als ontwikkelteam bij terugkomst maximaal klaar bent voor uw rol in uw organisatie.

Direct opgeven?

Voornaam
Achternaam
Met hoeveel mensen geeft u zich op?
Organisatie
E-mailadres
Telefoonnummer
Opmerkingen

Meer informatie

Locatie: omgeving Utrecht

Start symposium 9.30 uur. Teams worden zo laat opgehaald met het busje als nodig is om op tijd te komen! Afronding 16.30 uur met borrel. 17.00 uur vertrek van de teambusjes.

Kosten: 200 euro per persoon. Ieder teamlid boven vijf personen: 150 euro. Maximaal aantal personen per team: acht. Wij raden u aan om uw ontwikkelteam gemixt samen te stellen: bij voorkeur medewerkers uit verschillende sectoren, en mensen van het management en de (politieke) leiding van de organisatie.

U kunt kosteloos annuleren tot twee weken voorafgaand aan het symposium. Daarna brengen wij de kosten voor het symposium bij u in rekening.

Bent u relatie van Haagse Beek? Geeft u dat dan aan. U krijgt dan nóg een bijbehorend presentje. Relatie worden? Geef u op voor de nieuwsbrief en meld dit bij opmerkingen.

Leuk dat u komt snuffelen aan zelfsturing! Tot 13 april!

De methode
Slow change betekent dat je tijd neemt voor een verandering. Je zet een beweging in gang in je organisatie door op het juiste moment de juiste impulsen te geven. Daarvoor is een collectieve ambitie nodig, een wens om tot verandering te komen, maar ook een ‘leading coalition’, een groep die in de organisatie verantwoordelijkheid neemt en zich committeert aan de verandering. Hoe je komt tot deze collectieve ambitie, hoe je de leading coalition inricht en welke stappen je met elkaar doorloopt tijdens de verandering, zijn onderwerpen die je op de dag tot je neemt. Vervolgens helpen we jou of jullie als ontwikkelteam door aan te reiken wat nodig is voor een goede start in de eigen organisatie: een concrete aanpak met de bijbehorende middelen om de boodschap uit te dragen.

De workshops

Veranderen of innoveren?
Veranderen is niet meer van A naar B naar C. Het is veel willekeuriger en grilliger dan dat. Wat zijn succesfactoren voor innovatie? Hoe zet je een verandering in gang? En: hoe houd je grip op een verandering als deze niet lineair wordt ingericht? In deze workshop geven wij een antwoord op deze vragen.

Leren is veranderen
Moet je voor een verandering leren of begint veranderen met leren? Vaak weten we wel hoe iets moet, maar zijn wij in praktijk niet in staat om de verandering vorm te geven. We vallen terug in oud gedrag als het spannend wordt. In deze workshop worden de verschillende leerstijlen behandeld en de manier waarop je hiermee om gaat.

Principes van zelfsturing
Zelfsturing is nooit een doel op zichzelf. Het is een manier om verantwoordelijkheid te leggen op de plek waar het meest krachtig kan en moet worden gehandeld: in het directe contact met de burger. Leer over de principes van zelfsturing en de fasen die doorlopen worden om hier effectief vorm aan te geven.

Waarom zelfsturing voor de klant beter is (of niet)
Veranderen doe je van buiten naar binnen, maar eerst moeten we het binnen de organisatie wel op orde hebben. Zo vaak wordt het op deze manier gezegd. In deze workshop beginnen we buiten: welke ontwikkelingen zijn er voor uw organisatie die verandering noodzakelijk maken? En wat betekent dit voor uw organisatie? En: hoe vindt u de juiste mix in uw verandertraject tussen ‘buiten’ en ‘binnen’. Welke bijdrage levert zelfsturing hieraan? Deze vragen beantwoorden wij met elkaar.

Getting to yes
Collectieve ambitie helpt een organisatie om doelen te realiseren. Hoe collectieve ambitie in de plaats kan komen van regels, procedures en protocollen is wat wij in deze workshop behandelen. In het vervolg hierop wordt de motivatie van medewerkers centraal gesteld: wat gebeurt er als zij zelf doelen stellen? Maar ook: hoe breng je deze doelstellingen bij elkaar vanuit collectieve ambitie?

Verrek, waar is mijn management?
Wat verandert er voor de hoogste baas in de organisatie als gewerkt wordt met zelfsturende teams? Hoe zorg je voor verbinding tussen zelfsturende teams? Wat is je rol als leider van zo’n organisatie? Maar ook: waar is de rest van het leiderschap gebleven? Hoe zorg je ervoor dat teams hier goed invulling aan geven?

Belonen en beoordelen bij zelfsturende teams
De functies zijn afgeschaft en u bepaalt zelf wat uw salaris is? Kunt u zich voorstellen wat er gebeurt in een traditionele organisatie als dat gezegd wordt? Toch zijn er organisaties waarin op die manier gewerkt wordt. Hoe belonen, beoordelen en het omgaan met inschalingen er uitziet, is wat wij met elkaar bespreken.

The leading coalition
Welke groepen medewerkers zijn er in een organisatie als het gaat om veranderen? En hoe ga ik daarmee om? Ongeveer een zesde van de organisatie moet onverzettelijk achter de verandering staan om een kanteling te kunnen maken. Waar zijn ze, hoe vind ik ze en wat doe ik met ze? En: wat doe ik met de anderen? In deze workshop geven we een antwoord op deze vragen.
De kracht van media

Bloggen is uit. Vloggen is in. Steeds vluchtiger wordt onze communicatie. Wat betekent dit voor de manier waarop je een verandering in je organisatie over het voetlicht brengt? Hoe maakt je gebruik van de nieuwe media? In deze workshop ga je hier heel praktisch mee aan de slag.