Terug
Snuffelen aan zelfsturing

Over Haagse Beek organisatieadvies

Haagse Beek organisatieadvies werkt ruim 10 jaar voor publieke organisaties. Betrokkenheid bij de publieke zaak is voor ons een belangrijke drijfveer. We begeleiden complexe veranderingstrajecten in verschillende rollen: als strategisch adviseur voor het topmanagement, als procesbegeleider t.b.v. implementatie van veranderingen, als projectleider of interim-manager.

Snuffelen aan zelfsturing

____

Zeven busjes met mensen uit verschillende organisaties kwamen bij elkaar op het prachtige landgoed de Mariënwaerdt om daar te leren over zelfsturing. De gemeente Nijkerk werkt met één gemeentescretaris en 28 teams. In hun gastbijdrage vertelden zij hoe zelfsturing in praktijk werkt en wat voor hen te reden was om de organisatie op die manier in te richten. Verder was er een bijdrage van Jaap Peters en diverse workshops.
Binnenkort vindt u op deze pagina ook de uitkomsten van het symposium. Wilt u op de hoogte blijven van onze events? Geeft u zich dan op voor de nieuwsbrief via de link onderaan deze pagina.

____

20% productiever, 50% minder kwaliteitsfouten, 50% meer innovatie. Dat zijn de harde cijfers als medewerkers in een organisatie betrokken zijn. Waarom stellen we deze betrokkenheid niet centraal? Waarom reorganiseren als dit direct ten koste gaat van de betrokkenheid van medewerkers? Waarom niet het omgekeerde doen en veel meer verantwoordelijkheid en ruimte geven aan medewerkers?

Een aantal publieke organisaties heeft laten zien dat dit kan. De Gemeente Nijkerk bijvoorbeeld, werkt met één gemeentesecretaris en 30 zelfsturende teams. Hoor de verhalen van deze publieke organisaties en draag daaraan bij. Hoor wat dit betekent voor publiek leiderschap en gebruik de methode van slow change waarmee u de verandering in uw organisatie in gang kan zetten.

De methode
Slow change betekent dat je tijd neemt voor een verandering. Je zet een beweging in gang in je organisatie door op het juiste moment de juiste impulsen te geven. Daarvoor is een collectieve ambitie nodig, een wens om tot verandering te komen, maar ook een ‘leading coalition’, een groep die in de organisatie verantwoordelijkheid neemt en zich committeert aan de verandering. Hoe je komt tot deze collectieve ambitie, hoe je de leading coalition inricht en welke stappen je met elkaar doorloopt tijdens de verandering, zijn onderwerpen die je op de dag tot je neemt. Vervolgens helpen we jou of jullie als ontwikkelteam door aan te reiken wat nodig is voor een goede start in de eigen organisatie: een concrete aanpak met de bijbehorende middelen om de boodschap uit te dragen.

De workshops

Veranderen of innoveren?
Veranderen is niet meer van A naar B naar C. Het is veel willekeuriger en grilliger dan dat. Wat zijn succesfactoren voor innovatie? Hoe zet je een verandering in gang? En: hoe houd je grip op een verandering als deze niet lineair wordt ingericht? In deze workshop geven wij een antwoord op deze vragen.

Leren is veranderen
Moet je voor een verandering leren of begint veranderen met leren? Vaak weten we wel hoe iets moet, maar zijn wij in praktijk niet in staat om de verandering vorm te geven. We vallen terug in oud gedrag als het spannend wordt. In deze workshop worden de verschillende leerstijlen behandeld en de manier waarop je hiermee om gaat.

Principes van zelfsturing
Zelfsturing is nooit een doel op zichzelf. Het is een manier om verantwoordelijkheid te leggen op de plek waar het meest krachtig kan en moet worden gehandeld: in het directe contact met de burger. Leer over de principes van zelfsturing en de fasen die doorlopen worden om hier effectief vorm aan te geven.

Waarom zelfsturing voor de klant beter is (of niet)
Veranderen doe je van buiten naar binnen, maar eerst moeten we het binnen de organisatie wel op orde hebben. Zo vaak wordt het op deze manier gezegd. In deze workshop beginnen we buiten: welke ontwikkelingen zijn er voor uw organisatie die verandering noodzakelijk maken? En wat betekent dit voor uw organisatie? En: hoe vindt u de juiste mix in uw verandertraject tussen ‘buiten’ en ‘binnen’. Welke bijdrage levert zelfsturing hieraan? Deze vragen beantwoorden wij met elkaar.

Getting to yes
Collectieve ambitie helpt een organisatie om doelen te realiseren. Hoe collectieve ambitie in de plaats kan komen van regels, procedures en protocollen is wat wij in deze workshop behandelen. In het vervolg hierop wordt de motivatie van medewerkers centraal gesteld: wat gebeurt er als zij zelf doelen stellen? Maar ook: hoe breng je deze doelstellingen bij elkaar vanuit collectieve ambitie?

Verrek, waar is mijn management?
Wat verandert er voor de hoogste baas in de organisatie als gewerkt wordt met zelfsturende teams? Hoe zorg je voor verbinding tussen zelfsturende teams? Wat is je rol als leider van zo’n organisatie? Maar ook: waar is de rest van het leiderschap gebleven? Hoe zorg je ervoor dat teams hier goed invulling aan geven?

Belonen en beoordelen bij zelfsturende teams
De functies zijn afgeschaft en u bepaalt zelf wat uw salaris is? Kunt u zich voorstellen wat er gebeurt in een traditionele organisatie als dat gezegd wordt? Toch zijn er organisaties waarin op die manier gewerkt wordt. Hoe belonen, beoordelen en het omgaan met inschalingen er uitziet, is wat wij met elkaar bespreken.

The leading coalition
Welke groepen medewerkers zijn er in een organisatie als het gaat om veranderen? En hoe ga ik daarmee om? Ongeveer een zesde van de organisatie moet onverzettelijk achter de verandering staan om een kanteling te kunnen maken. Waar zijn ze, hoe vind ik ze en wat doe ik met ze? En: wat doe ik met de anderen? In deze workshop geven we een antwoord op deze vragen.
De kracht van media

Bloggen is uit. Vloggen is in. Steeds vluchtiger wordt onze communicatie. Wat betekent dit voor de manier waarop je een verandering in je organisatie over het voetlicht brengt? Hoe maakt je gebruik van de nieuwe media? In deze workshop ga je hier heel praktisch mee aan de slag.